Obsah časopisu

-->

MERKUR 5/2014

Z OBSAHU

 • (1) Pretlač SO 1920 na výplatnej známke Hradčany 500 h
 • (5) Dosková chyba na známke L3-28Kč/1000
 • (6) Farebné odtieně 10Kč Bratislava 1936 ako podkladovej
  známky pre pretlač „Otvorenie slovenského snemu 18.1.1939“
 • (9) Rakousko 1850 - nejvzácnější barvy 2 Kreuzer
 • (11) FDC plebiscitních známek SO 1920
 • (13) Známky indických států - Čárkhárí
 • (16) Raritní obálka se známkou Království Kábul
 • (18) Grenada
 • (21) Cauca
 • (I) Aplikace českého heraldického lva na vyznamenáních

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Aufdruck SO 1920 auf der Freimarke Hradschin 500 h
 • (5) Plattenfehler auf der Briefmarke L3-28Kč / 1000
 • (6)Farbtöne der Marke 10 Kč Bratislava 1936 als Urmarke
  für den Aufdruck „Eröffnung der Slowakischen Staatsversammlung 18.1.1939“
 • (9) Österreich 1850 - seltenste Farben des 2 Kr.-Wertes
 • (11) FDC der Plebiszit-Marken SO 1920
 • (13) Briefmarken der indischen Staaten – Charkhari
 • (16) Seltener Umschlag mit Briefmarke des Königreichs Kabul
 • (18) Grenad
 • (21) Cauca
 • (I) Anwendung des böhmischen heraldischen Löwen auf Ehrenzeichen

FROM THE CONTENTS

 • (1) Overprint SO 1920 on the stamp Hradcany 500 h
 • (5) Plate flaw on the stamp L3-28Kč / 1000
 • (6)Color shades of the stamp 10 Kč Bratislava 1936
  used for the overprint „Opening of the Slovak National Assembly 18.1.1939“
 • (9) Austria 1850 - rarest colors of the 2 Kr stamp
 • (11) FDC of the plebiscite stamps SO 1920
 • (13) Stamps of Indian States - Charkhari
 • (16) Rare envelope with stamp of the Kingdom of Kabul
 • (18) Grena
 • (21) Cauc
 • (I) Application of the Czech heraldic lion on medals