Obsah časopisu

-->

MERKUR 5/2008

Z OBSAHU:

 

 • (1) PRAGA 2008 – ohlédnutí za výstavou
 • (5) Nová verze známky ČR „Brána s pávem“ (Pof. 544)
 • (6) Těšínsko – srpen 1920 (dokončení)
 • (8) Italská bankovka 20 000 lir
 • (10) Historie a současnost Gibraltaru (dokončení)
 • (12) Čestné kříže za I. světovou válku
 • (20) Hrady a zámky na známkách z území ČSR
 • (23) Známka Cyrila Boudy „Wilhelm Pieck“
 • (25) Aukce bankovek „Filatelie Klim“
 • (26) 80 let od vydání „Jubilejních známek“ 1928
 • (28) Ústřední kurýrní služba v NDR (VII. část)
 

AUS DEM INHALT

 • (1) PRAGA 2008 – Ein Rückblick
 • (5) Neue Version der tschechischen Briefmarke „Toor mit Pfau“ (Pof. 544)
 • (6) Das Teschener Plebiszitgebiet – August 1920 (Ende)
 • (8) Die italienische Banknote zu 20 000 Lire
 • (10) Geschichte und Gegenwart von Gibraltar (Ende)
 • (12) Die Ehrenkreuze für den I. Weltkrieg
 • (20) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR
 • (23) Die Marke „Wilhelm Pieck“ von Cyril Bouda
 • (25) Banknoten-Auktion „Filatelie Klim“
 • (26) 80 Jahre der Jubiläumsausgabe 1928
 • (28) Zentraler Kurierdienst der DDR (VII. Teil)
 

FROM THE CONTENTS

 • (1) PRAGA 2008 – A Review
 • (5) New version of the Czech stamp „Gate with Peacock“ (Pof. 544)
 • (6) The Těšín plebiscite area – August 1920 (end)
 • (8) The Italian 20 000 lire banknote
 • (10) The history and presence of Gibraltar (end)
 • (12) The war crosses for World War I
 • (20) Fortresses and castles on stamps from ČSR territory
 • (23) The „Wilhelm Pieck“ stamp by Cyril Bouda
 • (25) „Filatelie Klim“ banknote auction
 • (26) The 80th anniversary of the 1928 Jubilee issue
 • (28) The „Zentraler Kurierdienst“ courier mail in the GDR (Part VII)