37. aukce Filatelie–Klim

-->

MERKUR 5/2004 - Autor: Vladimír Dražan

Na druhou sobotu v říjnu připravila brněnská firma Filatelie-Klim v pořadí již 37. aukci poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu, včetně zajímavých sbírek. Součástí aukce byla i nabídka pohlednic. Na aukci, uspořádané opět v hotelu International Brno, bylo nabídnuto celkem 2.121 položek, z nichž cca 51 % tvořil filatelistický materiál čs. provenience. Pestrá nabídka celé řady hledaných poštovních známek a celistvostí přilákala do sálu jak naše i zahraniční sběratele a vystavovatele, tak i obchodníky. Dobře připravená podzimní aukce s překvapivě velkým počtem písemných příkazů přinesla celou řadu zajímavých příklepových cen, a to zvláště u Hradčan, některých položek z emisí TGM 1920 a SO 1920 a zejména u předběžných celin z období protektorátu Čechy a Morava. Celková prodejnost (bez pohlednic) dosáhla 52 %. V současných evropských podmínkách lze tento výsledek hodnotit jako standardní.
Úvod aukce patřil tradičně celistvostem s čs. předběžnými a souběžně platnými známkami, výsledky lze charakterizovat jako přiměřené. Nabídka s položkami Hradčan (přes 160 losů) byla velmi zajímavá a tomu odpovídaly i dosažené ceny. Např. svěží nezoubkovaná známka 30 h světle fialová (č.13a) stála 3.500 Kč (raz. pak 2.600 Kč) a 30 h tmavě fialová 5.400 Kč. Ze 60 položek hradčanských celistvostí byl největší zájem o R-dopis z druhého dne platnosti známek, vyplacený svislými třípáskami známek č. 3 a č. 5 s podacím razítkem Praha 1/ 19.12. 1918, jehož cena se vyšplhala z 9.000 Kč na 15.000 Kč. Rovněž o R-dopis s 6ti-blokem 10 h známek č.6 C s rámečkovým typem (ST) byl sveden souboj s výslednou cenou 11.500 Kč. Naopak malý zájem byl o ústřižky průvodek.
Zájem o známky i celistvosti emise Legionářské 1919 trvá. Emise Pošta československá 1919 byla dobře zastoupena (75 losů), dosažené ceny se však blížily katalogu jen v ojedinělých případech. Tak např. kompletní série maďarských doplatních známek 1 f – 30 f (č. 130–263) „odešla“ za 8.200 Kč. Ve většině případů se ale dosažené ceny pohybovaly mezi 60–70 % katalogu. Nejdražší položkou celé aukce byla známka 2 K znak tmavěmodrá úzká s přetiskem II. typu (č. 48a I), prodaná do sálu za vyvolávací cenu 110.000 Kč. Z dalších položek zaujala cena 55.000 Kč, dosažená za 10h známku Merkur (č. 59) s okrajem archu, a dále částka 11.500 Kč, zaplacená za 50h doplatní známku malé číslo (č. 79). Převis nabídky nad poptávkou se u této emise zákonitě promítá do cen a tak ani nepřekvapilo, že např. letecká provizoria (č. 52 II–54 II) a některé další, zejména dražší položky z této emise, zůstaly neprodány.
Z knihtiskových emisí se ultramarínové známky 125 h TGM 1920 (č. 140 Nc) prodávaly za 2.400 Kč (I. typ), resp. 6.800 Kč (II. typ) a nezoubkovaná série (č. 140N–142N) byla přiklepnuta za rovné 2.000 Kč. U Holubice zaujaly sběratele zejména různé zkusmé tisky, dobře se prodaly i některé celistvosti. Např. oběžník ředitelství pošt v Bratislavě s nalepeným padělkem známky 100 h OR (č. 158F) za 1.600 Kč. Solidní zájem byl též o zajímavý filatelistický materiál po roce 1923. Např. 60h známka TGM neotypie (č.189x), dolní rohový kus s DČ „13/VI“ a průsvitkou č. 4, byla přiklepnuta za naprosto nečekaných 19.500 Kč (vyvolávací cena 3.800 Kč) a svěží 3 Kč TGM 1925 I. typ s průsvitkou č. 1 (č. 192A) změnila majitele za krásných 19.000 Kč (katalog 10.000 Kč). Hledaná razítkovaná 2 Kč známka z emise Praha – Tatry s průsvitkou č. 1 (č. 225) byla prodána za vyvolávací cenu 30.000 Kč, zato kdysi velmi oblíbené aršíky „Kde domov můj?“ (č. A 283–4) vyvolané za 14.000, resp. 15.000 Kč, zůstaly neprodané.
Z leteckých známek se nejlépe prodala 24 Kč / 500 h, II. typ s Hz 13 3/4 : 13 1/2 (č. L2B), za kterou zaplatil nový majitel 6.200 Kč. U celistvostí došlo v řadě případů k zajímavým nárůstům vyvolávacích cen. Například cena bohatě dofrankované dopisnice 50 h znak, přepravené 1. září 1927 letecky z Brna do Poznaně, vzrostla z požadovaných 500 Kč na 6.000 Kč!
I tato aukce potvrdila, že zájem o emisi SO 1920 přetrvává a většina zajímavých exemplářů našla svého kupce. Velmi zajímavá byla tentokrát i nabídka celistvostí čs. polních pošt (42 losů), dosažené ceny však nevybočily z obvyklých relací. Pražské revoluční přetisky z r.1918 – velký znak (RV č.22–42) se prodaly za 8.000 Kč, o přetisky „malý znak“ (RV č.1–21) za 7.000 Kč nebyl zájem.
Prodejnost celin ČSR I. byla velmi slabá (pouhých 30 %), přestože nabídka byla dostatečně reprezentativní (108 položek), s celou řadou zřídka nabízených položek. Zájem byl jen o ojediněle se vyskytující exempláře, celiny velkých formátů zcela propadly. Zdá se, že i tento sběratelský obor v poslední době stagnuje, realizované ceny jsou hluboko pod katalogovými záznamy.
Z období protektorátu Čechy a Morava (80 losů) byl zájem zejména o poštovně prošlé celistvosti. Propagační aršík pro Červený kříž v hnědé barvě (PrA 1a) s nízkým evidenčním číslem (č. 049) změnil majitele za 5.500 Kč a stejný aršík v černé barvě (PrA 1b) byl přiklepnut za 6.000 Kč. Největší zájem byl o předběžné celiny, u kterých byl průměrný cenový nárůst 300–400 %! Ze Slovenska se kompletní série nezoubkovaných doplatních známek (D 13N – 27N) prodala za vyvolávací cenu 19.000 Kč, rohový čtyřblok 60 h modrý Štefánik s DČ 1 stál 3.100 Kč, s DČ 1A dokonce 3.500 Kč. Celistvosti se prodaly všechny, nejdražší byl novinový výstřižek z roku 1944 s provizorní nálepkou NOVÉ SLOVO Banská Bystrica, přiklepnutý do sálu za 8.200 Kč.
Z předložené nabídky Československa po roce 1945 (přes 150 losů) se velmi dobře prodalo jen několik položek. Patřily mezi ně např. Košické velké kříže (MX č.354–6), které byly vydraženy za 29.500 Kč, nebo známky č. K 458 a K 459 s tiskovou vadou v letopočtu 1947, které změnily majitele za 3.000 Kč. Naprostá většina dosažených cen však zůstala hluboko pod katalogem.
Odpolední část aukce byla zahájena nabídkou čs. celin po roce 1945, výsledek byl podobný jako u celin ČSR I. Česká republika byla zastoupena jen 18 položkami, nejvyšší částka byla zaplacena za razítkovaný aršík č.1 VV s odlišným ořezem, a to 3.800 Kč. Nabídka pohlednic byla tradičně obsáhlá (přes 220 losů) a dostatečně pestrá (český i zahraniční místopis, zajímavé náměty atd.), přesto jejich prodejnost nedosáhla ani 50 %.
Z celkového počtu 86 nabídnutých sbírek a partií jich tentokrát zůstalo 59 neprodáno! Tak nízká prodejnost (32 %) je u nás ojedinělá a hlavní příčinou jsou nepochybně vysoko nasazené vyvolávací ceny, zejména u sbírek a partií zámoří. Nejvyšší částky byla zaplaceny za sbírku celin ČSR II (35.000 Kč) a mírně specializovanou sbírku svěžích známek ČSR II (30.000 Kč). Příjemně překvapil zájem o zepelínovou poštu, prodala se většina nabídnutých celistvostí, včetně R-dopisu z r. 1932 s čs. frankaturou (9. SAF), za který nový majitel zaplatil 9.000 Kč.
Evropské státy byly zastoupeny velkým počtem položek (570 losů), největší nabídka byla již tradičně u Rakouska (225 losů) a Německa (118 losů), dobře byly zastoupeny i u nás sběratelsky oblíbené země jako Maďarsko, Rusko / SSSR, Francie, Švýcarsko a Itálie. Prodejnost v tomto segmentu trhu byla průměrná, překvapil poměrně malý zájem o Rakousko, a to jak o období 1850–1918, tak zejména o známky z let 1918–1945. Z dosažených cen stojí za zmínku populární „masky“ z r. 1946 (Michel č.VI. a č. VII.), za něž nový majitel zaplatil 30.500 Kč. Pokud jde o Německo, podařilo se jen v ojedinělých případech dosáhnout příklepové ceny ve výši odpovídající přepočtu 10 Kč za 1 MichelEuro. Většina položek byla prodána v poměru 6–8 Kč : 1 €.
Ze zámoří se dobře prodalo několik losů bývalých anglických kolonií, položky Číny a celistvosti z Mandžuska či Severní Koreje. Z námětů byl největší zájem o judaiku a olympijské hry.
Aukce byla velmi dobře připravena (stažena byla jen 1 položka) a k jejímu klidnému průběhu bezesporu přispěl i výborný licitátor. Ačkoliv termín příští, 38. aukce, nebyl dosud oznámen, můžete už dnes do ní nabídnout svůj zajímavý filatelistický materiál. Adresu zní: Filatelie-Klim, P.O.Box 472, 660 72 Brno 2.

Vladimír Dražan

Obrázky: