Obsah

-->

MERKUR 4/2016

Z OBSAHU
 • (1) První poštovní známka
 • (3) Hřebenové zoubkování u známek Holubice a Osv. Republika
 • (5) Spešninové známky Rakúsko 1916
 • (7) Jubilejné známky 1928 – 5 Korún
 • (11) Katalog Protektorát Čechy a Morava
 • (13) Vyznamenání USA
 • (15) Nástupnické státy RU – Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
 • (18) Francouzské celiny
 • (21) Indické státy – Džasdán
 • (III) Monografie Hirsch – Franěk 1958
 • (IV) Portrét prezidenta Masaryka 1920

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Die erste Briefmarke
 • (3) Kammzähnung bei den Marken Taube und Befreite Republik
 • (5) Schnellgutmarken Österreich 1916
 • (7) Jubiläums-Briefmarken 1928 - 5 Kronen
 • (11) Katalog Protektorat Böhmen und Mähren
 • (13) Orden der USA
 • (15) Nachfolgerstaaten von Ö-U - Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen
 • (18) Französische Ganzsachen
 • (21) Indische Staaten - Jasdan
 • (III) Die Monographie Hirsch - Franěk 1958
 • (IV) Porträt von Präsident Masaryk 1920

FROM THE CONTENTS

 • (1) The first stamp
 • (3) Comb perforation of the Stamps Dove and Chainbreaker
 • (5) Express parcel stamps Austria 1916
 • (7) Jubilee Stamps 1928 - 5 crowns
 • (11) Catalogue Protectorate Bohemia and Moravia
 • (13) Orders of the United States of America
 • (15) Successor states of A-H - Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
 • (18) French postal stationery
 • (21) Indian States - Jasdan
 • (III) The monograph Hirsch - Franěk 1958
 • (IV) Portrait of President Masaryk in 1920