Obsah časopisu

-->

MERKUR 4/2008

Z OBSAHU:

 • (1) Pozvání na výstavu Praga 2008
 • (2) Těšínsko-srpen 1920 (plebiscit) (I. část)
 • (4) Hodnota 75h Hradčany
 • (8) Revoluční přetisky na známkách 1944–45
 • (12) Nevydaný aršík gen. L. Svobody
 • (17) Skalické (Blahovo) vydání
 • (20) Světová filatelistická kolbiště ISRAEL, EFIRO
 • (23) Vzácné celistvosti s rakouskými známkami
 • (25) História a súčastnosť Gibraltáru
 • (28) Kurýrní pošta NDR (VI. část)
 • (30) Konzulární známky SCADTA
 

AUS DEM INHALT

 • (1) Einladung zur Ausstellung PRAGA 2008
 • (2) Das Teschener Plebiszitgebiet – August 1920 (I. Teil)
 • (4) Die Marke Hradschin 75 h
 • (8) Revolutionäre Aufdrucke 1944–45
 • (12) Nicht verausgabter Block Gen. L. Svoboda
 • (17) Die Skalica (Blahovo) Ausgabe
 • (20) Die Philatelistischen Weltarenen ISRAEL, EFIRO
 • (23) Seltene Belege mit österreichischen Marken
 • (25) Geschichte und Gegenwart von Gibraltar
 • (28) Zentraler Kurierdienst der DDR (VI. Teil)
 • (30) Konsularische Briefmarken der SCADTA
 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Invitation to the exhibition PRAGA 2008
 • (2) The Těšín plebiscite area – August 1920 (Part I)
 • (4) The Stamp Hradčany 75 h
 • (8) Revolutionary overprints 1944–45
 • (12) Not issued minisheet Gen. L. Svoboda
 • (17) The Skalica (Blahovo) Issue
 • (20) The Philatelic world arenas ISRAEL, EFIRO
 • (23) Rare documents with Austrian stamps
 • (25) The history and presence of Gibraltar
 • (28) The „Zentraler Kurierdienst“ courier mail in the GDR (Part VI)
 • (30) SCADTA consular stamps