Obsah časopisu

-->

MERKUR 4/2007

Z OBSAHU:

 • (01) Jubileum BRATISLAVA 1937–2007
 • (04) Plebiscitní razítka (VII.část)
 • (07) St. Petersburg 2007
 • (08) Typologie čs. emise „Ryby“ z roku 1966
 • (11) Pozvání na 43. aukci firmy „Filatelie – KLIM“
 • (14) Filatelisticky trh
 • (20) Vlakové pošty na Podkarpatské Rusi (II. část)
 • (22) Nová česká bankovka 2000 Kč vz. 2007
 • (24) Zborov 1917 – 1937 – 2007
 • (26) Plebiscitní celistvosti s razítky vlakových pošt (I. část)
 • (28) Hospodářství a věda 1923 (III. část-dokončení)

 

AUS DEM INHALT

 • (01) 10. Jubiläum: BRATISLAVA 1937–2007
 • (04) Plebiszitstempel (VII. Teil)
 • (07) St. Petersburg 2007
 • (08) Typologie der Ausgabe „Fische 1966“
 • (11) Einladung zur 43. Auktion der Firma „Filatelie – KLIM“
 • (14) Der philatelistische Markt
 • (20) Bahnposten der Karpatenukraine (II. Teil)
 • (22) Die neue tschechische Banknote zu 2000 Kč Muster 2007
 • (24) Zborov 1917 – 1937 – 2007
 • (26) Plebiszit-Belege mit Bahnpoststempeln (I. Teil)
 • (28) Wirtschaft und Wissenschaft 1923 (III. Teil)

 

FROM THE CONTENTS

 • (01) Jubilee: BRATISLAVA 1937–2007
 • (04) Plebiscite postmarks (Part VII.)
 • (07) St. Petersburg 2007
 • (08) Typology of the issue „Fishes 1966“
 • (11) Invitation to the 43rd „Filatelie – KLIM“ auction
 • (14) The philatelic market
 • (20) Travelling post offices in Carpatho-Ukraine (Part II.)
 • (22) New Czech banknote 2000 Kč issue 2007
 • (24) Zborov 1917 – 1937 – 2007
 • (26) Plebiscite Covers with postmarks of travelling post offices (Part I.)
 • (28) Agriculture and science 1923 (Part III.)