10. aukce Filatelie – BURDA

-->

MERKUR 4/2004

Na druhou polovinu června 2004 připravil Richard Burda svou jubilejní 10. aukci a nutno předeslat, že opět příjemně překvapil. Nejen rozsahem nabídky (více než 3100 položek), ale i pestrostí sortimentu, doslova od klasiky po současnost. Převažoval materiál čs. provenience (na 2000 losů), ale ani jiné sběratelské obory a odvětví nepřišly zkrátka. Rovněž nabídka celých sbírek, partií a výstavních exponátů byla již opakovaně mimořádně rozsáhlá (tentokrát 267 položek), což je u písemných aukcí v ČR zcela bezkonkurenční a ze sálových aukcí mu v nabídce sbírek konkuruje pouze pražský PROFIL. Aukční katalog má kvalitní celobarevnou přílohu (430 položek) a samozřejmostí je i celý katalog s 2000 náhledy na internetových stránkách (www.filatelie-burda.cz). Mimořádným kladem těchto písemných aukcí je dobře promyšlený zákaznický servis, přičemž zákazníci zejména oceňují možnost prohlídky všech nabízených položek na několika místech, písemné vyrozumění o úspěšnosti svých nabídek do 4 dnů po uzávěrce a možnost osobního odběru zakoupeného zboží v odběrních místech v Praze a v Brně. Navíc jako druhá firma v ČR nabízí původním majitelům vyplacení peněz do 4 dnů po aukci!
Aukce se zúčastnilo více než 600 příkazců, což je na naše poměny úctyhodné číslo svědčící o tom, že pokud je nabídka pro kupujícího zajímavá (např. cenou, kvalitou či ojedinělým výskytem), je zájemců a potenciálních zákazníků dostatek. Celková prodejnost činila v den uzávěrky 61 % a po započtení položek prodaných do 7 dnů po uzávěrce přesáhla 66 %, přičemž v segmentu sbírek a partií byla dokonce vyšší než 86 %! Opět se tak potvrdil trend posledních 2–3 let, že největší zájem u nás je o celé sbírky a partie. Nakonec nejvyšší dosažená cena na této aukci, 87.450 Kč, byla zaplacena za sbírku celých archů ČR z let 1993–2000, obsahující kompletní tiskové formy a tím i samozřejmě velké množství různých DV a DO. Richard Burda se programově zaměřil na materiál cenově dostupný každému sběrateli, neboť naprostá většina všech položek byla prodána za cenu do 1000 Kč, v nabídce však nechybějí ani položky desetitisícové.
Tradičně obsažná byla nabídka ČSR I (přes 870 položek). Z emise Hradčany stojí za zmínku půlarch hodnoty 1000 h (Pof. 26), přiklepnutý za 17.000 Kč přesto, že obsahoval i několik kusů poškozených známek, nebo svislá 2-páska se spojenými spirálovými typy u hodnoty 75 h (Pof. 18 STs), za kterou nový majitel zaplatil solidních 13.750 Kč. U přetiskové emise PČ 1919 se za solidní peníze prodaly i dražší položky se stopou po nálepce, např. 5 h zelený trojúhelník (Pof. 56) za 27.000 Kč nebo 5 f černé číslo (Pof. 128) za 31.350 Kč.
Z ostatních položek ČSR I byla např. nezoubkovaná 2-páska 125 h TGM se spojenými typy (Pof. 140N ST) prodána za 4.750 Kč, 125 h Červený kříž 1920 (Pof. 172) s DV „krátká příčka“ za 2090 Kč, svěží 500 h HaV 1920 (Pof. 168B) za 3.850 Kč a série Praha–Tatry (Pof. 225–28) s průsvitkou č. 8 za 770 Kč.
Vůbec nepřekvapil zájem o kvalitní celistvosti a celiny prakticky ze všech období československé filatelie, mnohé byly prodány za velmi zajímavé ceny. Nadprůměrná byla i nabídka filatelistického materiálu z období protektorátu Čechy a Morava (přes 230 losů), prodejnost však zůstala tak trochu za očekáváním. Zdá se, že tento segment trhu je u nás už poměrně nasycen.
Z Československa po roce 1945 (375 losů) zůstaly neprodány i některé oblíbené položky, jako jsou např. aršík A. Zápotocký II. typ (Pof. A967), dvoupáska 60h A. Mrštík (Pof. 1175 II.) s oběma známkami II. typu, desetiblok Horská služba s Rz 11 3/4 (Pof. PL 2369A), TL Lodě pro sešitek (Pof. SL2888/9) a další, u kterých byly evidentně nasazeny příliš optimistické ceny. Z nabídky ČR (90 losů) se ale prodalo více než dvě třetiny položek, což je úspěch.
Z evropských zemí bylo nejlépe zastoupeno Rakousko (přes 250 losů), prodalo se jich však jen asi 45 %. Zdá se, že přepočet 8–10 Kč za 1 Michel-Euro nebo ferchenbauer-Euro až na ojedinělé výjimky náš trh není ochoten akceptovat. Burdova aukce potvrdila, že i mimoevropské známkové země mají u nás své příznivce, solidní zájem byl opět téměř o všechny položky anglických kolonií, naopak celistvosti Číny tentokrát zcela propadly. O sbírkách už byla řeč, staly se skutečným fenoménem našich aukcí.
Se zájmem proto budeme sledovat, jakou nabídkou nás tato firma překvapí příště.

Obrázky: