Vojenské výcvikové tábory za okupace

-->

MERKUR 4/2001 - Autor: M. Vostatek

Germanizační plány nacistů za války začaly mít konkrétní podobu již na samém počátku okupace Československa. Už 6. března 1940 bylo stanoveno, že území protektorátu se bude rozdrobovat, aby v budoucnosti došlo ke snadnější asimilaci obyvatelstva s přistěhovalci z Německa. Tak se stalo, že bylo z rozsáhlých území (asi 550 tisíc hektarů) vystěhováno přibližně 70 tisíc Čechů. Pak vznikaly na Benešovsku, v Brdech a na Vyškovsku vojenská cvičiště a střelnice. Celou akci organizoval okupanty řízený pozemkový úřad. Na Benešovsku, Neveklovsku a Sedlčansku vznikl výcvikový prostor pro zbraně SS. Filatelistům, kteří se specializují na toto období, jsou známy celistvosti nejen od jednotek SS, ale i dopisy z poboček koncentračních a jiných táborů odtud. Málokdo asi ví, že sem byl také zavlečen již zesnulý herec Miloš Kopecký.
Podobné doklady pocházely také z Vyškovska. Teprve zcela nedávno jsem objevil doklad dokumentující tuto dobu. Jde o obálku odeslanou Protektorátní kriminální policí Praha II. Vše je psáno pochopitelně pouze v němčině. Adresátem bylo Velitelství německého četnictva ve výcvikovém prostoru Vyškov (Truppen Übungsplatz Wischau), venkovní služebna Richtersdorf (Rychtářov?), Hlavní ul. 147. Frankatura služebními známkami odpovídala tehdejším poštovním předpisům. Je to doklad zrcadlící tehdejší germanizační záměry a celou onu dobu, proto jistě stojí za pozornost.

M. VostatekObrázky: