Zvláštnosti vydania slovenských známok!

-->

MERKUR 4/2000 - Autor: S. P.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo dňa 29. 5. 1995 pri príležitosti druhej návštěvy Svätého otca Jána Pavla II. na Slovensku v dňoch 30. 6. 1995 až 3. 7. 1995 príležitostnú poštovú známku v hodnote 3 Sk. Na známke je portrét pápeža Jána Pavla II., znak pápeža a mapa Slovenska s vyznačením miest, ktoré navštívil. Na obr. 1 je skúšobná tlač známky a na obr. 2 vydaná známka. Známku navrhol akademický maliar J. Baláž a rytinu realizoval akademický maliar M. Činovský. Súčasně boli vydané nálepné listy, FDC a známkový zošitok. Známka bola zaradená do katalógu poštových známok Slovenska pod poradovým číslom 68. Celkový náklad 1,4 mil. kusov. Toto sú všeobecne známe fakty. Menej je ale známe, že na objednávku Ministerstva dopravy, pôšt a te-lekomunikácií SR boli tieto známky vydané vo veľmi malom náklade aj zvláštnou formou na zlatej fólii. Zlatá známka a jeden skúšobný kus boli urobené technikou výlisku do 22 karátového neupraveného zlata vyryžovaného z Dunaja na území Slovenska. Vzhľadom na tvrdos? zlata tlačová doska vydržala tlak len jeden skúšobný kus a 10 výliskov. Tlačovú dosku realizoval autor rytiny akademický maliar Martin Činovský. Jeden kus uvedenej známky daroval vtedajší premiér Slovenskej vlády Vladimír Mečiar Svätému otcovi dňa 1. 7. 1995. Známky, okrem skúšobného výlisku, sú osadené na zelenom kameni - obr. 3 a majú rozmer 37 x 37 x 0,26 mm. Ku každej známke bol vydaný atest autora rytiny a ku skúšobnému výlisku aj atest realizátora.Obrázky: