Významný nález

-->

MERKUR 4/2000 - Autor: J. Karásek

Ing. Jozef Tekeľ, známý slovenský filatelista a znalec, předložil významný nález dopisnice zaslané z Vídně. Tato celina (kat. č. CDV 14), s hodnotou 15 h, je doplněna známkou 5 h modrozelenou a čtyřblokem hodnoty 75 h, kde první známka ve spodní řadě má II. příčkový typ (29. ZP). Lístek byl zaslán doporučeně s rekomandační nálepkou R – 199 Chomutov 1 – Komotau 1. Jedná se o dosud jediný nález tohoto čtyřbloku na celistvosti uvedeného druhu. Je zřejmé, že důkladná znalost nové problematiky příčkových typů umožní i v budoucnu další významné nálezy u emise Hradčany.Obrázky: