Obsah

-->

MERKUR 3/2019

Z OBSAHU

 • (1)Rámčekový typ na Hradčanech 500h z TD I
 • (4) Typológia známok 2 Kreuzer žltá a oranžová 1858
 • (9) První Československé příležitostné razítko „Sokolský slet ve Znojmě“
 • (13) Kolky 60, 75, 90 Kr. Emise 1877
 • (14) Výstava ESSEN 2019
 • (18) Prestige Philately Club Prague na Stockholmia 2019
 • (19) Známky indických států – Orčha 
 • (22) Nový katalog Slovenska 1939 – 1945 
 • (23) Lastovo
 • (I.) Mince 1 Kčs z roku 1957 opětovné zavedení

AUS DEM INHALT

 • (1)Rahmentyp der 500 h Hradschin von Druckplatte I 1
 • (4) Typologie der 2 Kreuzer-Marken 1858 gelb und orange  
 • (9) Der erste tschechoslowakische Sonderstempel „Sokol-Treffen in Znaim“ 
 • (13) Stempelmarken 60, 75, 90 Kr. der Ausgabe 1877 
 • (14) Ausstellung ESSEN 2019
 • (18) Prestige Philately Club Prague auf der Stockholmia 2019 
 • (19) Briefmarken der indischen Staaten - Orchha  
 • (22) Neuer Katalog der Slowakei 1939-1945
 • (23) Lastovo
 • (I.) 1 Kčs-Münzen von 1957 - Wiedereinführung 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Frame type of the 500 h Hradcany from printing plate I 
 • (4) Typology of the 2 Kreuzer stamps 1858 yellow and orange 
 • (9) The first Czechoslovak special postmark “Sokol meeting in Znojmo”
 • (13) Fiscal stamps 60, 75, 90 Kr. of the 1877 edition 
 • (14) Exhibition ESSEN 2019 
 • (18) Prestige Philately Club Prague at Stockholmia 2019 
 • (19) Stamps of the Indian States - Orchha 
 • (22) New catalogue of Slovakia 1939-1945
 • (23) Lastovo 
 • (I.) 1 Kčs coins 1957 - reintroduction