Obsah časopisu

-->

MERKUR 3/2014

Z OBSAHU

 • (1) Výplatné známky 10 Kč v I. ČSR (1922-1939)
 • (5) Použitie emisie Hradčian 10h červená - hodiny na veži
 • (6) Zbieranie I. emisie Rakúska a Lombardsko-Benátska 1850
 • (8) Naši znalci a funkcionáři
 • (10) Rozhovor s Ing. Radkem Černým
 • (11) Uherské telegramy
 • (13) Ecuador - miestne prítlače 1902 a 1907
 • (17) IIndické známky - Búndí
 • (18) Jamaika
 • (20) Rakousko 1850 - nejvzácnější barvy 1 Kreuze
 • (I-IV) Přehled celin (CNP) v roce 2013

 

AUS DEM INHALT

 • (1) 10 Kč-Briefmarken in der Tschechoslowakei (1922-1939)
 • (5) Verwendung der Hradschin 10h rot - Druckfehler „Turmuhr“
 • (6) Sammeln der I. Ausgabe Österreich und Lombardei-Venetien 1850
 • (8) Unsere Prüfer und Funktionäre
 • (10) Interview mit Dipl. Ing. Radek Černý
 • (11) Ungarische Telegramme
 • (13) Ecuador - lokale Zudrucke 1902 und 1907
 • (17) Indische Staaten – Bundi
 • (18) Jamaica
 • (20) Österreich 1850 - seltenste Farben des 1 Kr.-Wertes
 • (I-IV) Přehled celin (CNP) v roce 2013

FROM THE CONTENTS

 • (1) 10 Kč Stamps in Czechoslovakia (1922-1939)
 • (5) Usage of the 10h Hradcany red - plate flaw „Tower Clock“
 • (6) Collecting the 1st issue of Austria and Lombardy-Venetia 1850
 • (8) Our experts and officers
 • (10) Interview with Ing. Radek Černý
 • (11) Ungarische Telegramme
 • (13) Ecuador - local overprints 1902 and 1907
 • (17) Indian States - Bundi
 • (18) Jamaica
 • (20) Austria 1850 - rarest colors of the 1 Kr stamp
 • (I-IV) Přehled celin (CNP) v roce 2013