Obsah časopisu

-->

MERKUR 3/2008

Z OBSAHU:

 • (1) Čs. známky z Madagaskaru
 • (2) Italská okupace jugoslávského přímoří 1918–19
 • (4) Ústřední kurýrní služba v NDR (V část)
 • (7) Reprezentační publikace Poštovního muzea v Praze
 • (8) I americká NASA uděluje svá vyznamenání
 • (10) Jak Sir W. Raleigh kolonizoval Ameriku (dokončení)
 • (12) Další pozoruhodnost z období ruské inflace 1921–23
 • (23) Moskevské vydání 1945: inverzní hlubotiskový rastr
 • (25) Neznámé poukázky „Potravního spolku“ v Brně
 • (28) Německá bankovka 100M z 2.1.1960
 • (32) Emise „mírového aršíku“ po 20 letech
 

AUS DEM INHALT

 • (1) Tschechoslowakische Marken aus Madagaskar
 • (2) Die italienische Besetzung des jugoslawischen Küstenlandes 1918–19
 • (4) Zentraler Kurierdienst der DDR (V. Teil)
 • (7) Repräsentations-Publikationen des Postmuseums in Prag
 • (8) Auch die amerikanische NASA verleiht ihre Auszeichnungen
 • (10) Wie Sir W. Raleigh Amerika kolonisierte (Schluss)
 • (12) Eine weitere Merkwürdigkeit der russischen Inflation 1921–23
 • (23) Die Moskauer Ausgabe 1945: Inverser Tiefdruckraster
 • (25) Unbekannte Gutscheine des „Lebensmittel­vereines“ in Brünn
 • (28) Die Deutsche Banknote 100M vom 2.1.1960
 • (32) Die Ausgabe des „Friedensblocks“ nach 20 Jahren
 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Czechoslovak stamps from Madagascar
 • (2) The Italian occupation of the Yugoslavian coast 1918–19
 • (4) The „Zentraler Kurierdienst“ courier mail in the GDR (Part V)
 • (7) Representative Publications of the Postal Museum in Prague
 • (8) Also the American NASA gives its awards
 • (10) How Sir W. Raleigh colonized America (final part)
 • (12) Another curiosity of the Russian inflation 1921–23
 • (23) The Moscow issue 1945: Inverse printing raster
 • (25) Unknown vouchers of the „Food association“ in Brno
 • (28) The German Banknote 100M of 2.1.1960
 • (32) The issue of the „Peace minisheet“ after 20 years