Obsah časopisu

-->

MERKUR 3/2007

Z OBSAHU:

 • (01) Jubilejní 10. veletrh „Sběratel“
 • (02) Plebiscitní razítka (VI. část)
 • (06) Náš medailon: Jan Kavan o sobě a mnohém jiném
 • (08) Mimořádná celistvost s novinovými známkami
 • (10) Vlakové pošty na Podkarpatské Rusi (I. část)
 • (12) Hodnocení slovenské známkové tvorby 2006
 • (20) Ohlédnutí za národní výstavou „Hradec Králové 2007“
 • (22) Projekt bankovky 100Kčs vzoru 1953 s portrétem K.Gottwalda
 • (28) Hospodářství a věda 1923 (II. část)
 • (31) Znalecká hlídka: Falzum Holubice 15h ř.z. 13¾
 • ( I ) Vyhodnocení ankety „Česká známka 2006“
 

AUS DEM INHALT

 • (01) 10. Jubiläums-Sammlermesse „Sběratel“
 • (02) Plebiszitstempel (VI. Teil)
 • (06) Unser Medaillon: Jan Kavan über sich selbst
 • (08) Außerordentlicher Beleg mit Zeitungsmarken
 • (10) Bahnposten der Karpatenukraine (I. Teil)
 • (12) Die slowakischen Briefmarkenausgaben der Jahres 2006
 • (20) Die nationale Briefmarkenau­sstellung „Hradec Králové 2007“.
 • (22) Das Projekt der Banknote zu 100 Kčs Muster 1953 mit dem Portrait von K. Gottwald
 • (28) Wirtschaft und Wissenschaft 1923 (II. Teil)
 • (31) Fälschung der Marke Taube 15h Lz. 13¾
 • ( I ) Ergebnisse des Wettbewerbes „Tschechische Briefmarke des Jahres 2006“
 

FROM THE CONTENTS

 • (01) 10th collectors´ fair „Sběratel“
 • (02) Plebiscite postmarks (Part VI.)
 • (06) Our profile: Jan Kavan about himself
 • (08) Outstanding cover with newspaper stamps
 • (10) Travelling post offices in Carpatho-Ukraine (Part I.)
 • (12) Slovak postage stamps of the year 2006
 • (20) The national philatelic exhibition „Hradec Králové 2007“
 • (22) Project of the banknote 100 Kčs of the 1953 design with the portrait of K. Gottwald
 • (28) Agriculture and science 1923 (Part II.)
 • (31) Forged stamp Dove 15h line perf. 13¾
 • ( I ) Results of the contest „Best Czech postage stamp of the year 2006“.