Objev vlastnoručních poznámek prof. Bendy k emisi Holubice 1920

-->

MERKUR 3/2004 - Autor: Milan Kračmar

Přes skutečnost, že zpracování problematiky knihtiskové emise výplatních známek s alegorií holubice z roku 1920 navržených Jaroslavem Bendou byla věnována velká pozornost různými autory příruček, monografie, studií, článků a v poslední době i odborným časopisem Merkur-Revue, objeví se občas dosud neznámý doklad. Při diskusi o emisi Holubice 1920 si můj dříve narozený kolega zavzpomínal na začátky svého sbírání a bádání. Nakonec mi ukázal krátký třístránkový elaborát (psaný strojem i rukou, obsahující i fotografie) k návrhům poštovní známky Holubice 1920, který sepsal po prostudování dostupné literatury při budování svého exponátu a který se nerozpakoval zaslat (9.6. 1958) k vyjádření přímo prof. Bendovi.
– 1. strana, 2. odst., 2. řádek k * je v textu dole napsáno: Česká akademie věd a umění na návrh Jana Štursy sochaře udělila autoru známky výroční cenu 1920.
– 1. str., kap. Původní návrh: v nové kresbě hvězdy vynechány.
– 1. str., na konci strojopisu: a svévolné číslice.
– 2. strana, v textu Po neuspokojivých zkouškách neotypií... slovo neuspokojivých škrtnuto a nahrazeno autorem odmítnutých.
– 2. str., ke slovu knihtiskem: autorem předepsaným.
– 2. str., 2. odstavec – dáno do závorek [nebo s číslicí 5?]: Ne.
Z jeho průvodního dopisu cituji: „Pokud se týká vlastního návrhu, obstaral jsem si některé údaje z literatury a nemám možnost si je ověřit. Prosím Vás proto o lask. přečtení přiloženého popisu návrhu a případné opravení nebo doplnění. Chtěl bych, aby sbírka měla dobrou úroveň, a proto si Vás dovoluji obtěžovat. Za Vaši ochotu Vám, pane profesore, předem děkuji.“ Nutno ještě dodat, že adresu ateliéru sdělila Ochranná organizace autorská při Českém fondu výtvarných umění, která navíc s prof. Bendou celou záležitost předjednala. Jak jsem již uvedl, dopis byl odeslán 9.6. 1958 a obratem byl prof. Bendou zpracován. Důkazem toho je datum 11.6. 1958, včetně vlastnoručního podpisu na každém ze tří listů formátu A5. Poněvadž poznámky prof. Benda učinil do zaslaného elaborátu pouze tužkou, přepisuji pro jistotu jejich doslovné znění (viz popisky pod obr.).
– 3. str., k bodu 2, čísl. 0 (20 h) I. typu: zcela špatně.
– 3. str., k bodu 3, oba typy čísl. 2 (25 h): Obě špatné kresby.
– 3. str., k bodu 4, hodnota 30 h: Není mi známo.

Tento zajímavý doklad vyjadřuje po neuvěřitelných 46 letech dobrý vztah autora návrhu alegorie Holubice k filatelii i k tehdy mladému a neznámému filatelistovi. Je to vlastně i ocenění začínajícímu specialistovi za jeho zájem.

Milan Kračmar

Obrázky: