Mimořádný nález

-->

MERKUR 3/2004 - Autor: Z. Filípek

Nedávno se mi podařilo do sbírky zařadit dvě mimořádně vzácné známky 15 h Hradčany s přetiskem SO 1920 (SO 5b). Obě známky mají kromě vzácně se vyskytující řádkové perforace Řz 13đ společný i mimořádný barevný odstín, jde totiž o známky červenohnědé. Při podrobnější prohlídce jsem dále zjistil, že první známka (obr. nahoře) je II. spirálového typu a katalog ji vysoce oceňuje. Druhá známka (obr. dole) je však dokonce prvního spirálového typu, jehož existenci katalog sice předpokládá, ale cenu vzhledem ke zcela ojedinělému výskytu neuvádí.
To mne pochopitelně velmi zaujalo, takže jsem známky podrobil detailnímu zkoumání, které přineslo další zajímavá zjištění. Obě 15h červenohnědé známky totiž pocházejí ze stejného přepážkového archu, což dokazuje jak použitá přetisková deska B/2b, tak přesné proměření zoubkování a centrování obrazu známek. Obě známky přitom pochází ze stejného PA (TD1): známka II. typu ze ZP11/1, zatímco známka I. typu ze ZP21/1. To znamená, že právě tyto dvě známky byly v minulosti od sebe odděleny, což nepřímo dokladuje existenci spojených typů (autoři katalogu jejich existenci sice připouštějí, ale není jim známa)! Vzhledem k tomu, že známek v této vzácné barvě bylo zřejmě přetištěno maximálně několik archů, je dokonce pravděpodobné, že se spojené typy nedochovaly vůbec.
Jen jako perličku na okraj uvádím, že známka I. typu pochází původně ze sbírky pana O. Tovačovského, našeho nejvýznamnějšího sběratele a znalce emise SO 1920, kde prý ležela více jak 40 let. Její sestřička, která byla vydražena nedávno v aukci firmy Majer v Praze, byla naproti tomu dovezena z USA, kde prý také přebývala po dlouhá desetiletí v jedné významné sbírce. Po letech odloučení se tedy nyní opět sešly ve stejném albu spojené alespoň blízkostí, když už ne zoubky. Těm, kdo umí naslouchat, vypráví další záhadný, až magický příběh o cestách i cestičkách radosti nazývané filatelie.

Z. Filípek

Obrázky: