Filatelistické úsměvy

-->

MERKUR 3/2004 - Autor: Zdeněk Fritz

Doporučený dopis, odeslaný z pošty při Poslanecké sněmovně Národního shromáždění ČSR, jehož vyobrazení přinášíme, jistě není obyčejnou celistvostí. Kromě toho, že je frankován celým výstavním aršíkem BRATISLAVA 1937 (taková frankatura se nevyskytuje příliš často) s doplněním výplatného na potřebné 3 Kč emisí „Zborov“, je tento aršík neobyčejný vzájemným přehozením pořadí obou známek (nejprve 1 Kč, potom 50 h)! Avšak pozor: je skutečně autentický, raritní?! Samozřejmě nikoliv! Jde o podařený „šprým“, který si ztropil ze slovutného adresáta Ervína Hirsche odesílatel (nepochybně přítel) MUDr. A. Winczer z Prahy II (uveden na rubu obálky), když obě známky z aršíku opatrně vyřízl a poté znovu vlepil do prázdných políček již nalepeného aršíku na obálce dopisu, ovšem v opačném pořadí.
Odesílatel si to mohl dovolit a nedopustil se žádného přečinu vůči této státní cenině, neboť bylo dovoleno nejen frankování celým aršíkem, ale také jednotlivými známkami či celou spojkou z aršíku vytrženými. Výměna pořadí tedy nehrála roli. Teprve po této manipulaci odesílatel zcela regulérně podal dopis u přepážky, kde byly známky velmi čistě orazítkovány dvojkruhovým razítkem s texty „PRAHA 29 / 20.I.38 - 19 / b / SNĚMOVNA POSLANECKÁ N.S.“
Co myslíte, jak asi reagoval redaktor Hirsch? Odhalil tento žert na první pohled, nebo si té záměny hned nepovšiml, jak se stává často, vidíme-li před sebou věc zdánlivě zcela běžnou, a přesto jinou? Vyzkoušejte si postřeh u svých filatelistických přátel... Za příjemnou zábavu děkujeme našemu bratislavskému spolupracovníkovi Dr. Svätopluku Šablatúrovi, který redakci tuto celistvost předložil.

Zdeněk Fritz

Obrázky: