Obsah

-->

MERKUR 2/2020

Z OBSAHU

 • (1)Pamětní vydání T. G. Masaryk 1850 - 1930
 • (4) Emise Hradčany – kresba „a“ 10h červená a tmavě červená
 • (10) 100 let od rozdělení Těšínska, Oravy a Spiše (12) Turisté v Egyptě
 • (16) Doplatní bomba II
 • (17) Přehled celin (CNP) vydaných v roce 2019
 • (20) Indické státy – Saurášthra – část druhá
 • (23) Postsovietské pretlače
 • (III-V) Modrý Mauritius v Terezíně – pokračování
 • (příloha) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – pokračování

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Gedenkausgabe T.G. Masaryk 1850 - 1930
 • (4) Hradschin-Ausgabe - Zeichnung „a“ 10h rot und dunkelrot
 • (10) 100 Jahre seit der Teilung des Olsagebietes, der Orava und der Zips
 • (12) Touristen in Ägypten
 • (16) Nachporto-Bombe II
 • (17) Übersicht der im Jahr 2019 erschienenen Ganzsachen mit Zudruck
 • (20) Indische Staaten – Saurashtra – zweiter Teil
 • (23) Post-Sowjetische Überdrucke
 • (III-VI) Die Blaue Mauritius in Theresienstadt - Fortsetzung
 • (Anhang) Das Postamt 602 00 Brno 2 – Fortsetzung

 

FROM THE CONTENTS

 • (1) Commemorative issue T.G. Masaryk 1850 - 1930
 • (4) Hradčany issue - drawing "a" 10h red and dark red
 • (10) 100 years since the division of Těšín Silesia, Orava and Spiš
 • (12) Tourists in Egypt
 • (16) Postage due surprise II
 • (17) Overview of postal stationery with additional imprint issued 2019
 • (20) Indian States - Saurashtra - Part Two
 • (23) Post-Soviet overprints
 • (III-VI) The Blue Mauritius in Terezín - continued
 • (Attachment) The post office 602 00 Brno 2 - continued