Obsah časopisu

-->

MERKUR 2/2013 - Autor: -mr-

Z OBSAHU

    (1) Geneze č. Řádu bílého lva
    (4) Známky indických feudálních států (II)
    (7) Specializace při sbírání známek SSSR (IV)
    (10) Bitva o Jersey (III)
    (12) Rakúské výplatné známky vydania 1908
    (14) Zámorské územia Spojeného kráľovstvá (III)
    (16) Na východ je cesta dlouhá (I)
    (20) Šalamúnove ostrovy (I)
    (I.) Neuvěřitelné nové „známky“ ČR (čb část I.)
    (III.) Vzácný rakouský dopis z Moravy r. 1850 (čb část III.)
    (33-36) Papírové peníze 1759 – 1918; samostatná příloha

 

AUS DEM INHALT

    (1) Entstehung des Ordens des Weißen Löwen
    (4) Briefmarken der indischen Feudalstaaten (II)
    (7) Spezialisierung beim Sammeln der UdSSR-Briefmarken (IV)
    (10) Die Schlacht um Jersey (III)
    (12) Die österreichische Freimarkenausgabe 1908
    (14) Überseegebiete des Vereinigten Königreichs (III)
    (16) Der lange Weg nach Osten (I)
    (20) Die Salomon-Inseln (I)
    (I.) Unglaubliche neue tschechische „Briefmarken“
    (III.) Seltener österreichischer Brief aus Mähren 1850
    (33-36) Papiergeld 1759 – 1918; selbstständige Beilage

 

FROM THE CONTENTS

    (1) Genesis of the Order of the White Lion
    (4) Stamps of Indian Feudatory States (II)
    (7) Specialization in USSR stamp collecting (IV)
    (10) The Battle of Jersey (III)
    (12) The Austrian postage stamp issue 1908
    (14) Overseas Territories of the United Kingdom (III)
    (16) The long way to the East (I)
    (20) Solomon Islands (I)
    (I.) Incredible new Czech “Stamps”
    (III.) Rare Austrian cover from Moravia 1850
    (33-36) Paper money 1759 - 1918