Jarní aukce firmy Majer

-->

MERKUR 2/2004 - Autor: Vladimír Dražan

Od rozdělení původní aukční firmy Majer a Thraumb v pořadí 6. a celkově již 26. aukce proběhla v sobotu 20. března 2004 v pražském hotelu Olympik. Na pořadatele čekal zcela zaplněný sál, stovky dalších zájemců poslalo své nabídky písemně a někteří účastníci dražili po telefonu. Po stažení 10 položek před zahájením aukce bylo nabídnuto celkem 1.499 losů, všechny výhradně čs. provenience, v cenovém rozpětí od 100 do 1.490.000 Kč. Těžištěm aukce byly už tradičně položky Československa z let 1918–1939, včetně celistvostí celkem cca 1150 losů. Prodáno bylo 1120 losů, tj. přes 75 %. Škoda, že dopolední část byla narušena opakovanými výpadky jednoho z počítačů, takže aukce musela být několikrát přerušena. Odpolední část již proběhla bez komplikací.
Ze 170 položek Hradčan vzbudila zaslouženou pozornost unikátní sestava vejprtských padělků ke škodě pošty, obsahující kromě ústřižků průvodek i neupotřebené známky 100 h a 200 h (Pof. F20 a F22), a dokonce i 4-bloky (!) hodnot 25 h a 300 h (č. F10 a F23) v neupotřebeném stavu. Vzácnosti této sestavy odpovídala i cena: 790.000 Kč. Ojedinělá položka však zůstala neprodána a znovu se tak potvrdilo, že na našem filatelistickém trhu zcela evidentně chybějí investoři. O jednotlivé položky Hradčan byl naopak velký zájem (prodalo se přes 85 % losů), v řadě případů za překvapivě vysoké ceny. Např. 20 h červená s I. typem spirály (Pof. 9 I, ZP34) byla prodána za 43.500 Kč, 120 h stříbřitě šedá (Pof. 21b) za 18.000 Kč a 15 h cihlově červená s II. typem příčky (Pof. 7H, ZP4) za 15.000 Kč. Až za několikanásobky vyvolávacích cen se prodaly známky s přetiskem „Vzorec“. Dvoupásky 10 h a 20 h nepřijatých návrhů E. Karla změnily majitele za překvapivých 5.200 Kč, resp. 6.200 Kč. A tak nenalezly kupce (již potřetí za sebou) jen razítkované vejprtské padělky 100 h, 200 h a 300 h. To asi nebude náhoda.
Přetrvává solidní zájem o emisi Legionářské 1919. Např. světlá 25 h s Řz 11Đ : 13đ (Pof. 28Ba) byla přiklepnuta za 7.300 Kč, 100 h s Řz 10Đ : 13đ (Pof. 31D) za 4.800 Kč a nezoubkované 100 h (Pof. 31Na) se z požadovaných 600 Kč vyšplhala na 5.600 Kč! Cenový boom u tohoto vydání dosáhl za 3 roky takové úrovně, že stávající katalogy jsou, pokud jde o cenové relace, prakticky nepoužitelné.
Poněkud jiná je situace u emise Pošta Československá 1919. Přestože nabídka byla opět úžasná, zájem zvláště o drahé položky byl slabší. Neprodaly se např. obě známky 10 h Merkur (Pof. 59), jedna 2 h velké číslo (Pof. 65), 20 f Magyar posta (Pof. 107a), svěží 10 K Parlament (Pof. 118) a další. Za zmínku stojí 110.000 Kč dosažených za známku 12 f černé číslo (Pof. 129y) a 148.000 Kč za doplatní známku 2 h velké číslo (Pof. 65). Existují však i exempláře, za které jsou specialisté ochotni slušně zaplatit. Spěšná 2 h známka s nepřetištěným dolním kuponem (Pof. 57 Bk) a vynechanou perforací mezi kuponem a známkou (katalog 20.000 Kč) byla vyvolána za 75.000 Kč a prodána dokonce za 84.000 Kč! Ze 185 položek emise PČ 1919 se jich neprodalo 45, což lze považovat za dobrý výsledek. Dlouhodobý převis nabídky nad poptávkou se ale do cen této emise asi dříve či později promítne.
Z dalších emisí ČSR I zaujal úspěch knihtiskových emisí. Z emise TGM 1920 se prodaly téměř všechny nabídnuté losy. Hodnota 125 h ul-tramarin II. typ (Pof. 140 IIa) za 2.200 Kč, nezoubkovaná 125 h modrá II. typ za 3.600 Kč a dvoupáska se spojenými typy (Pof. 140N ST) dokonce za 7.100 Kč. U emisí Holubice a OR se výrazně nad katalog prodávaly prakticky všechny hodnoty s Řz 13đ (např. 5 h modrá za 17.000 Kč!). V nabídce emisí TGM 1923–1925 nechyběly ani ‡ známky 40 h neotypie (Pof. 187B) s průsv. č. 5 a 8, požadovaná cena 150.000 Kč za kus však byla nereálná (Pofis 70.000 Kč). Dvoupáska 2 Kč (Pof. 195 II.) s průsvitkou 4 byla přiklepnuta za 80.000 Kč. Zaujaly i různé hodnoty Jubilejní 1928 s Řz 12Ń, dosažené ceny však nedosáhly úrovně katalogu. Po dlouhé době se na trhu objevilo i svislé meziarší 3,50 Kč Křivoklát (Pof. 265), nabídnuté za 240.000 Kč, které však nebyl nikdo ochoten zaplatit; problém zde ale byl spíše v kvalitě (horní známka byla reparovaná) než v  ceně.
Ceny leteckých známek lze označit jako střízlivé, z I. emise se pouze 1 položka (Pof. L 2BI.) prodala za cenu převyšující katalog. Mnohem větší zájem byl o zkusmé tisky I. i II. emise (15 losů), které se prodaly všechny, často za zajímavé ceny. Nejdražší nabízená známka 5 Kč III. emise s Řz 12Ń (Pof. L 12A) za 30.000 Kč zůstala neprodána.
Z doplatních se za překvapivé ceny (13.000 Kč, resp. 13.500 Kč za kus) prodaly všechny čtyři známky Hradčan s nepřijatým návrhem přetisku „ČSP/Doplatit“. Z emise „SO 1920“ bylo nabídnuto přes 70 položek, výsledky však jsou poněkud rozpačité. Např. ze čtyř nezoubkovaných známek 10 h Hradčany (Pof. SO 4) v cenách od 6.000 Kč (s nálepkou) do 10.000 Kč (svěží) se neprodala žádná.
Z položek čs. polní pošty na Sibiři se dosažené ceny za série (Pof. PP 2 – PP 4) s přítisky „Balíčky do vlasti“ nebo „Prvi jugoslavenski puk“ pohybovaly v rozmezí od 16.000 Kč do 25.500 Kč.
Dobře se prodaly i všechny série s revolučními přetisky z roku 1918, např. Hlubocké (Mareš) za 19.000 Kč, Skalické za 8.200 Kč a Žilinské (Šrobár) za 20.500 Kč. Zájem o zkusmé tisky z 30. let byl přiměřený a jejich prodejnost celkově dobrá. Protektorátní připouštěcí známka Terezín se prodala za 4.800 Kč (nezoubkovaná za 6.200 Kč a ZT v černé barvě na papíru s lepem za 12.000 Kč). Poškozený Heydrich-Blok byl přiklepnut za 67.000 Kč.
Odpolední program byl zahájen nabídkou položek Československa 1945–1992. Hned na úvod se překvapivě neprodaly Košické velké kříže, a to ani svěží (za 24.000 Kč), ani razítkované (za 19.000 Kč). Naopak Košický aršík (Pof. A360/2) s výrazným posunem červené barvy byl přiklepnut za 10.500 Kč. Zájem byl o všechny losy Moskevského vydání s vynechanými či dvojitými perforacemi. Nejzajímavější losy byly dvojice svislých meziarší známek K. Gottwald, prodané za 60.000 Kč (1,50 Kčs, Pof. Ms 485), resp. 92.000 Kč (3 Kčs, Pof. Ms 486)!
O chybotisky 30 h A. Novotný (Pof. 1091X) nebyl zájem, 60 h Orsách II. typ (Pof. 1174 II.) se prodal 3.000 Kč a další za 3.200 Kč zůstal neprodán. Jiné II. typy se však prodaly nad katalog: 60 h Mrštík (Pof. 1175 II.) za 2.600 Kč a 40 h Beethoven (Pof. 1813 II.) za 2.800 Kč. Známky vydané na odlišných papírech, vyjma doplatních (DL 93xb a DL 102yb) a desetibloků (PL L 77xb, A 2215xa), opět zcela propadly a neprodala se ani nevydaná známka k OH v Los Angeles (Pof. 2663N). A jak dopadly desetibloky? O J. Fučíka (PL 574) za 4.500 Kč nebyl zájem, I. kroje z roku 1955 (PL 840–43) s podpisem J. Schmidta docílily 8.200 Kč, Horská služba s Rz 11đ (PL 2369A) za 3.500 Kč nikoho nezaujala. současný trh se známkami ČSR II lze tedy hodnotit jako silně rozkolísaný.
U nabízených celistvostí a celin (téměř 250 losů) nebyly zaznamenány žádné významné cenové výkyvy. Letecký dopis I. emise z 30.3. 1921 adresovaný do Londýna byl přiklepnut za 42.500 Kč, celistvosti vyplacené leteckými známkami II. emise se tentokrát, díky přijatelným cenám, prodaly téměř všechny. Přetrvává menší zájem o celistvosti přepravené zepelínovou poštou. Naopak přední strana obálky s oběma skautskými známkami s přetiskem „Příjezd presidenta Masaryka“ (Pof. SK 3 a SK 4) byla prodána za 143.000 Kč.
Pokud jde o celiny, nelze přehlédnout trvající nezájem o celiny velkých formátů. Naopak velmi dobře dopadly sbírky. Z nabídnutých 35 položek jich zůstalo neprodáno pouze 8, přičemž absolutně nejvyšší částka na celé aukci (1,490.000 Kč) byla docílena právě za sbírku.
Celkový dojem, navíc podpořený kvalitním zákaznickým servisem a bohatým občerstvením, je kladný. Šestkrát byla překonána psychologická hranice 100.000 Kč za 1 položku a jedna sbírka byla dokonce prodána za téměř 1,500.000 Kč.
Příští aukce se uskuteční v sobotu 11. září 2004 u příležitosti mezinárodního veletrhu Sběratel. Zájemci mohou požádat o zaslání katalogu telefonicky resp. faxem na čísle 281 970 425, nebo písemně na adrese Jiří MAJER – AUKCE, Klešická 941, 190 16 Praha 9.

Vladimír Dražan