36. aukce Filatelie-Klim

-->

MERKUR 2/2004 - Autor: Vladimír Dražan

Na první dubnovou sobotu připravila brněnská firma Filatelie-Klim svoji v pořadí již 36. aukci, která se uskutečnila v hotelu international Brno. Aukce nabídla na 2.500 položek, z nichž téměř celou polovinu tvořil filatelistický materiál čs. provenience. Kromě velmi zajímavé nabídky ČSR I a ČSR II zaujala nabídka Německa a Rakouska. Rovněž Francie, Maďarsko, Rusko vč. SSSR, Švýcarsko a Velká Británie byly dobře zastoupeny. Oživením celé aukce byla nabídka kvalitních sbírek  a sběratelsky zajímavých pohlednic. Dobře zaplněný sál se postaral o řadu špičkových cen, které v řadě případů činily i několikanásobek vyvolávacích.
Úvod aukce patřil celistvostem s čs. předběžnými známkami, za něž byly mnohdy zaplaceny zajímavé ceny. Např. maďarská celinová R-obálka 15f dofrankovaná Hradčany č. 4A, 5 a 15, s podacím raz. Liptovská Teplá / 27.5.20, změnila majitele za 5.200 Kč a maďarský formulář s frankaturou P52 vpředu a 6x P44 vzadu, s podacím raz. Mezölaborcz / 24.12. 1918, dokonce za 10.500 Kč.
Z nabídky Hradčan (170 položek) bych chtěl upozornit na špičkovou cenu 11.500 Kč, dosaženou za čtyřznámkové protisměrné meziarší 10 h s průsekem a s populární DV „hodiny na věži“. Luxusní krajový čtyř-blok 15 h červenohnědá se spirálovými ST (I. typ ZP49/1) byl přiklepnut za 63.000 Kč. R-dopisnice 10 h (CDV 10) dofrankovaná známkami Hradčany 5 h (zelená) a svislou dvoupáskou 2x 25 h (fial.) se spojenými příčkovými typy byla prodána za mimořádných 45.500 Kč.
Pokud jde o emise Legionářské 1919 a PČ 1919, mohl bych opsat předchozí komentář o aukci firmy Majer. Na trhu ojediněle se vyskytující Legionářské známky s odlišnými variantami perforace se prodávaly za ceny, které byly před pár lety nemyslitelné. Např. známka 15 h se smíšeným zoubkováním (Mer. 27H) za 11.000 Kč a poměrně běžná 50h známka (Mer. 29C) se ze 1.400 Kč vyšplhala na rekordních 7.400 Kč! Naopak drahé položky z emise PČ 1919 při nynější úrovni vyvolávacích cen, tj. asi 70–85 % katalogu Pofis, jsou téměř neprodejné. Přestože tato emise byla na aukci velice dobře zastoupena (117 položek), výsledky byly v tomto segmentu podle očekávání slabé. Kdysi u nás téměř nedostupné známky 70 f Turul, 10 K Parlament či 12 f černé číslo zůstaly neprodány. Snad jen 140.000 Kč za doplatní známku 2 h velké číslo (Mer. 65) mohla potěšit původního majitele.
Živý zájem byl naopak o materiál z let 1920–26. Z emise TGM 1920 se prodalo téměř vše, např. nezoubkovaná série (Mer. 140–142N) za 2.400 Kč, hodnota 125 h ultramarin II. typ (Mer. 140c) za 1.700 Kč a ceny různých zkusmých tisků kolísaly od 300 do 950 Kč. U emisí Holubice a OR nedošlo k významnějším výkyvům, výrazně nad katalog se prodala jen hodnota 40 h OR s Řz 13đ (za 4.200 Kč). U obou emisí H+V se ceny jednotlivých známek s okraji PA a deskovými čísly pohybovaly v rozpětí 3.800 Kč až 4.800 Kč za kus, vyjma hodnoty 300 h III. typ (Mer. 175A), které byly realizovány za 10.500 Kč (s DZ 3), resp. 11.000 Kč (s DZ 4). Z emisí po roce 1926 se trochu překvapivě neprodalo dvou-známkové meziarší Nitra (za 6.500 Kč) ani aršíky „Kde domov můj?“ (za 14.000 Kč).
Z I. emise čs. leteckých známek byla přiklepnuta série s převrácenými přetisky a navíc s hodnotou L3a (modrofial.) za 24.500 Kč, o hodnotu 28 Kč s Řz 13đ (Mer. L3A) za 20.000 Kč neprojevil nikdo zájem, R-dopis s I. emisí adresovaný do Německa byl prodán za 18.500 Kč. Z nabídnutých více než 50 leteckých celistvostí s II. a III. emisí jich bylo prodáno přes 60 %. Poněkud menší zájem byl o známky z emise „SO 1920“. Podobně jako na aukci u Majera se ani zde neprodaly nezoubkované Hradčany 10 h  a 20 h (Mer. SO4 a SO7). Ze 70 položek zůstalo 23 neprodáno. Specialisté v poslední době hledají zejména hodnotné celistvosti, což dokazuje i cena 21.500 Kč, kterou zaplatil nový majitel za R-dopis s tříbarevnou frankaturou adresovaný do Švýcarska.
Z bohaté nabídky různých celistvostí čs. polních pošt se kvalitní dopis ze Sibiře s dvoukruhovým razítkem „Ústřední tábor příslušníků / Ruský ostrov / 38.pluk“ prodal za 3.000 Kč, dopis od čs. interbrigadisty ze Španělska za 3.600 Kč a sbírka celistvostí a výstřižků čs. polní pošty v Anglii byla přiklepnuta za 6.000 Kč. Pokud jde o celiny ČSR I, zůstal výsledek aukce za očekáváním. Prodejnost byla menší než 50 %, poštovně prošlá dopisnice do USA (CDV 16a) byla prodána jen za 8.000 Kč a o řadu dalších zajímavých losů neprojevil nikdo zájem.
Protektorát Čechy a Morava (včetně Sudet) byl zastoupen téměř stovkou losů, dosažené ceny však byly spíše podprůměrné. Naopak u Slovenského štátu dosažené ceny za známky s odlišným zoubkováním (např. 6.800 Kč za č. 27B nebo 6.000 Kč za č. 31C) potvrdily skutečnost, že po různých odchylkách poptávka trvá.
Odpolední část byla zahájena nabídkou celistvostí z různých koncentračních táborů a věznic, přičemž projevený zájem o tuto oblast byl příjemným překvapením. Po několikaleté stagnaci našly tentokrát téměř všechny položky svého kupce.
Československo 1945–92 bylo zastoupeno zhruba 150 losy, včetně celistvostí a celin, dosažené výsledky však jsou spíše rozpačité a ceny zůstaly většinou pod katalogem. Např. hledaný IV. typ nezoubkovaného aršíku Praga 1955 byl přiklepnut za 8.200 Kč (kat. 12.000 Kč), PL 1574 s populární DV „slza“ jen za 600 Kč, aršík A2597B bez čísla za 1.400 Kč. Úředně nevydané letecké L22 N byly prodány za 2.800 Kč, resp. 2.700 Kč. Z celistvostí převažovaly dopisy z r. 1945, zájem o ně byl ale slabší.
V bohaté nabídce pohlednic (cca 280 položek), obsahující jak český i zahraniční místopis, tak i různé náměty (např. judaika, lodě, osobnosti, propaganda, vojenské, reklamní atd.) dominovaly pohlednice od A. Muchy. Přestože celková prodejnost pohlednic nebyla nijak oslnivá (51 %), bylo dosaženo několika zajímavých cen. Nejdražší byla právě francouzská „muchovka“, přiklepnutá za 4.500 Kč.
Mezi nabídnutými sbírkami byla řada zajímavých položek, např. větší sbírky Francie (1849–1970) a Švýcarska (1854–1969), obě však zůstaly neprodány. Ze 12 sbírek s požadovanou cenou nad 10.000 Kč se prodala jen jediná, a to Československo 1945–1981 za 11.000 Kč (kat. 35.000 Kč). Z celkem 57 sbírek jich zůstalo 30 neprodáno, což zřejmě zapříčinily příliš vysoké vyvolávací ceny. Pokud jde o celistvosti zepelínové nebo katapultové pošty, i nadále přetrvává stagnace, prodalo se jen několik položek.
Již tradičně je na Klimových aukcích velmi dobře zastoupeno rakousko. To potvrdila nabídka více než 280 losů prakticky ze všech sběratelských úseků, od předznámkových dopisů, přes léta 1850–1918, I. i II. republiku, celiny, polní a lodní pošty, až po různé poštovní formuláře. Solidní zájem byl o levnější předznámkové dopisy a výstřižky se známkami I. emise, naopak překvapivě slabá byla prodejnost celistvostí z let 1850–1918. Rennerovy aršíky (Mi. 772–775B) byly prodány za vyvolávací cenu 31.200 Kč.
Ačkoliv nabídka Německa (přes 180 losů) byla více než solidní, začíná se zřejmě už i u nás projevovat přetlak nabídky, který v sousedním Německu trvá už minimálně 3 roky. Prodalo se pouze cca 45 % položek, přičemž největší zájem byl o doporučené celistvosti z obsazeného Srbska z let 1942–44 (10 losů) s dosaženou průměrnou cenou 3.200 Kč za kus. Nečekaně malý zájem byl o položky Itálie a Maďarska (prodejnost 20 %) a zcela propadl Izrael. Z 19 nabídnutých losů se neprodal ani jeden.
Přestože v nabídce zámoří (přes 70 losů) převažovaly celistvosti, prodejnost v tomto segmentu byla slabá. Za zmínku stojí pouze přetrvávající zájem o celistvosti ze Severní Koreje, dosažené ceny za dopisy z let 1954–61 se pohybovaly v rozmezí 1.300 Kč – 2.000 Kč za kus. Jako jediná aukční firma nabízí Filatelie-Klim i odbornou literaturu a potvrdilo se, že je o ni zájem. Např. specializovaný katalog „Inflation in Österreich 1918–1923“ z roku 1990 byl prodán za 2.700 Kč a katalog pohlednic Alfonse Muchy za 550 Kč.
Příští, již 37. aukce byla ohlášena na začátek října 2004. Do této aukce už nyní můžete nabídnout zajímavý filatelistický materiál! Předplatitelé časopisu Merkur-Revue, kteří si katalogy objednali, je obdrží automaticky v rámci předplatného, ostatní zájemci si o něj mohou napsat na známou adresu: Filatelie-Klim, P.O.Box 472, 660 72 Brno 2.

Vladimír Dražan