Zajímavé doplatní Hradčany

-->

MERKUR 2/2003 - Autor: Mark Wilson, PhD., Překlad z angličtiny Vladimír Ustohal

Rád bych čtenáře Merkur-Revue seznámil s jednou zajímavou položkou ze své sbírky. Vlastním dvě stejnosměrná svislá meziarší 5 h světle zelených Hradčan s přetiskem PORTO. Jedna dvojice je razítkovaná, druhá poštovně nepoužitá. Obě mají původní lep a po jedné nálepce. Známky jsem ukázal členům Společnosti pro československou filatelii ve Washingtonu (Society for Czechoslovak Philately in Washington). Všeobecně se domnívají, že známky jsou pravé, ale provizorní razítko PORTO i poštovní razítko jsou podezřelé a je třeba je podrobněji prozkoumat. Mám zato, že nepoužitou dvojici tvoří nahoře známka ZP 91/II, dole známka 1/I. Na razítkované dvojici pochází horní známka zřejmě ze ZP 98/I, spodní ze ZP 8/1, ale nenašel jsem průkazné znaky, které by to jednoznačně potvrdily.
Bylo mi dále řečeno, že k veřejnosti se prý dostal jen jeden arch s meziarším 5 h. Zajímalo by mě proto, zda již některý filatelista zaznamenal polohy ZP 91/II nad ZP 1/I a ZP 98/II nad ZP 8/I? Objevily se někdy na aukcích? Jsou-li totiž známy, pak by mé exempláře (pakliže jsou pravé) musely pocházet z jiného, tedy v pořadí již druhého nerozřezaného archu. Kdyby tomu tak skutečně bylo, šlo by patrně o významné zjištění. V takovém případě by bylo možná pravé i provizorní razítko PORTO...
Mám také podobně označené protisměrné meziarší 10 h červená a standardní svislou dvoupásku 20 h modrozelená. Velmi bych uvítal, kdyby mi někdo mohl k uvedeným zajímavostem podat podrobnější vysvětlení.

Mark Wilson, PhD.,
Winchester VA 22603, USA

(Překlad z angličtiny Vladimír Ustohal)