Poklady s rodokmenem

-->

MERKUR 2/2001 - Autor: Otto Hornung, překlad Vladimír Ustohal

Ve zprávě z Buckinghamského paláce určené pro tisk bylo oznámeno, že královna dala souhlas k aukčnímu prodeji některých vybraných položek z její soukromé sbírky dle doporučení Charlese W. Goodwyna, kurátora Královské filatelistické sbírky. Je to událost velice neobvyklá. Během bezmála jednoho sta let se položky z Královské filatelistické sbírky nikdy neobjevily na trhu, kromě vzácné výjimky, kdy nějaká položka byla věnována na dobročinné účely.
Tvůrcem Královské filatelistické sbírky byl král Jiří V. Byl-li v Londýně, bývalo po nějakých 30 let pro něho pravidlem, že se třikrát v týdnu v odpoledních hodinách věnoval své sbírce. Získal do ní několik nejvzácnějších kusů jako byly dvě známky z ostrova Mauritius – Post Office One Penny a Two penny. V roce 1904, kdy byl ještě princem z Walesu, koupil Two penny – dvoupencovou známku Mauritius Post Office – za 1 450 liber. Jeden z dvořanů se ho tázal, zda četl v novinách, že nějaký blázen zaplatil za známku 1 450 liber. „Ano, četl jsem,“ – pravil Jiří, „s tím bláznem právě hovoříte“.
Rozhodnutí prodat několik dopisů a známek ze Sbírky se nezrodilo přes noc. Takový je nový přístup a jsou pro to velice rozumné důvody. Královská filatelistická sbírka jde s dobou, což je dnes více než kdy jindy prokazováno na důležitých filatelistických výstavách. Smyslem prodeje je získat finanční prostředky na další materiál, kterým by byla tato unikátní sbírka obohacena a obsahově rozšířena. Je známo, že Její Veličenstvo královna souhlasila s koupí slavné Kirkcud-brightovy obálky odeslané v první den, tedy 6. května 1840, frankované desetiblokem Černé pennyovky. Do Královské filatelistické sbírky tak časem přibudou další přírůstky.
Výběr vhodných položek pro aukci si vyžádal mnoho času, jak ani jinak nemohlo být, když bylo třeba prohlédnout materiál v 328 červených albech, 40 modrých albech a v řadě krabic. Doslova měsíce se kurátor Královské filatelistické sbírky a zástupci firmy Spink probírali materiálem a vybírali vzácné a proslulé dopisy a známky z Velké Británie, dominií a zemí Společenství spolu s dalšími položkami. Přitom bylo třeba dávat bedlivý pozor, aby vybraným materiálem byly duplikáty a nadbytečné kusy ve Sbírce, které její rámec a úplnost neovlivní.
Položky, které budou nabídnuty v prodeji, budou opatřeny neobvyklým průvodním listem. Kde to bude možné, bude každý aukční los provázen atestem Královské filatelistické společnosti v Londýně s konstatováním, že položka byla předložena k expertíze kurátorem Osobní pokladny spolu s dobropisem z veřejného důchodu určeného pro panovníkovy soukromé výdaje. Aukci bude pořádat slavná aukční firma Spink, založená v roce 1666. Bude se konat ve čtvrtek 17. května 2001 v Londýně a samozřejmě bude uvedena zvláštním aukčním katalogem. V prodeji bude kolem 200 losů s vyvolávacími cenami od několika set liber až po asi 25 000 liber, takže šanci získat do vlastní sbírky takovou věc s rodokmenem bude mít velmi široký okruh filatelistů. Očekává se, že předpokládaný objem této aukce bude celkově někde mezi 300 000 a 400 000 librami.
Katalog bude k prohlédnutí na webové stránce firmy Spink www.spink-online.com asi tři týdny před aukcí. Katalogy lze získat na adrese Spink, 69 Southampton Row, Bloomsbury, London WC1B 4ET.
Otto Hornung
Překlad z angličtiny Vladimír Ustohal

Obr. 1 Dvanáctiblok (bez lepu) modré dvoupennyovky, tisková deska 2, kontrolní písmena vespod PG-PJ, QG-QJ a RG-RJ. Vyvolávací cena odhadem _20 000–_25 000.
Obr. 2. Velká Británie, stříhaná 5 šilinků, deska 4 (1874) z imprimatur archu (poslední zkušební tisk ke kontrole před vlastním tiskem), kontrolní písmena AD-DA. Cena _1200–_1500.
Obr. 3. Austrálie, dvojice _2 z roku 1913, s lepem, svěží.
Cena _2000–_2500. Obr. 4. Hongkong, poštovní kolky $ 2, $ 3 a $ 10 z let 1874–1902, (na ukázce je $ 10). Cena _2500–_3000.
Obr. 5. Suezský průplav, 4 kusy 5 centů z roku 1868 na dopisu do Port Saidu. Cena _2500–_3000.
Obrázky: