Nepoužité varianty přetisků státovek po 5 K b.l. (1938/1940)

-->

MERKUR 2/2001 - Autor: Jaroslav Moravec

Okolnosti vzniku státovek Protektorátu Čechy a Morava po 1 a 5 K bez letopočtu (dále jen „b.l.“) s pomocným označením vzor 1938/1940 (Bajer 28 a 29 , Sém 227 a 228 ) jsou dostatečně známé. Připomeňme jen, že v roce 1938 (a podle některých informací i na začátku roku 1939) byly v Tiskárně bankovek Národní banky československé v Praze tištěny státovky po 1 a 5 Kč b.l. s pomocným označením vzor 1938 (Bajer N 1 a N 2 ), zvané mobilizační, nebo? měly nahradit mince týchž nominálních hodnot v případě tezaurace kovového oběživa, očekávané v souvislosti s nebezpečím válečného konfliktu.
V období první ani druhé republiky však pro zajištění hotovostního peněžního oběhu použity nebyly a patří tak mezi státovky nevydané. Na tomto faktu nic nemění ani skutečnost, že se v roce 1940 jejich menší množství dostalo neoficiálně do oběhu. Tolik jeden právní názor. Podle jiného lze i nepřetištěné 1 a 5 Kč považovat za vydané, by? za zvláštních okolností a vlastně omylem. Tento názor snad podporuje i skutečnost, že přetištěné státovky byly vydány do oběhu bez obvyklého vyhlášení v publikační sbírce zákonů. I Sém nepřetištěné státovky staví vedle státovek s ručním a strojovým přetiskem, tedy vlastně všechny tři jako varianty téže emise.

OBR 1-2
Číslo: N 34
Platidlo 1 Kč b.l. (1938)
Citace Bajer N 1
Účel nevydaná státovka
Pramen různé soukromé sbírky
Rozměr: 105x59 mm
Papír: tzv. přírodní odstín, bez ochranných prvků
Líc: v kruhu s giloší a dvouřádkovým opakujícím se pozitivním mikrotextem .REPUBLIKA.ČESKOSLOVENSKÁ mezi dvěma svazky květin, text JEDNA KORUNA / ČESKOSLOVENSKÁ, opis REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ, PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ, v květinovém kruhu hlava dívky zpředu s čapkou, opis REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ, v rozích čtyři číslice 1, květinové dekory.Barva modrá a vodorovně irisující zelená-šedá, tisk s plochy.
Rub: v rámci s opakujícím se pozitivním mikrotextem .REPUBLIKA.ČESKOSLOVENSKÁ na giloši malý státní znak Republiky československé, text REPUBLIKA / ČESKOSLOVENSKÁ / JEDNA KORUNA / ČESKOSLOVENSKÁ / ОДНА Kč EINE Kč EGY Kč, série, v rozích čtyři číslice 1, ve čtvercích střídající se lipové listy, státní monogram RČS a dekor v plošném reliéfu.Barva vodorovně irisující červená-modrá, tisk s plochy.
Číslování: bez čísla, série označená ŘADA skládající se ze sériového písmene a tří sériových čísel, barva modrá, tisk s plochy (tištěno v jedné operaci s hlavním tiskovým obrazcem)
Podpis: bez podpisu
Autoři: Bohumil Heinz, Bedřich Fojtášek
Tisk: Tiskárna bankovek Národní banky československé, Praha

OBR 3-4
Číslo N 35
Platidlo 5 Kč b.l. (1938)
Citace Bajer N 2
Účel nevydaná státovka
Pramen různé soukromé sbírky
Rozměr: 130x63 mm
Papír: tzv. přírodní odstín, vodoznak průběžný kombinovaný (ve sběratelské praxi tzv. klínový, typ 4 )
Líc: v oválu malý státní znak Republiky československé, text PÄ? KORÚN / ČESKOSLOVENSKÝCH / FALŠOVANIE SA TRESTÁ, v rozích rámce čtyři číslice 5 ve věncích se stuhami, opakující se pozitivní mikrotext PÄ? Kč proložený lipovými listy, v oválu se dvěma stuhami a opisem JOS.JUNGMANN poprsí Josefa Jungmanna částečně zleva, v rozích rámce čtyři číslice 5, stylizované květy, na okraji číslice 5, série a číslice 5 ve věnci se stuhou.Barva vodorovně irisující fialová-modrá a vodorovně irisující světlomodrá-šedá, tisk s plochy.
Rub: v rámci hlava dívky zprava s čapkou a květinovým věncem, v rámci text REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ / PÄ? KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH / ПЯТЪ Kč - FÜNF Kč - ÖT Kč, malý státní znak Republiky československé mezi dvěma číslicemi 5, v čtyřúhelnících střídající se lipové listy, státní monogram RČS a dekor v plošném reliéfu, na okraji v gilošovém rámci dvě číslice 5 a opakující se pozitivní mikrotext REPUBLIKA ohraničený dvěma dvojicemi lipových listů / ČESKOSLOVENSKÁ.Barva modrá a vodorovně irisující okrová-světlomodrá, tisk s plochy.
Číslování: bez čísla, série označená RAD skládající se ze sériového písmene a tří sériových čísel, barva fialová, tisk s plochy (tištěno v jedné operaci s hlavním tiskovým obrazcem)
Podpis: bez podpisu
Autoři: návrh Bedřich Fojtášek s použitím portrétu Josefa Jungmanna od Antonína Machka , liniový přepis Jindra Schmidt
Tisk: Tiskárna bankovek Národní banky československé, Praha,dle Séma též Václav Neubert a synové, Praha

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava zůstávaly ještě po určitou dobu v peněžním oběhu mince, státovky a bankovky československé, záhy však byla připravována tzv.formálně správná platidla, tedy znějící na koruny a s názvem nového státního útvaru. Při přípravě nových platidel byly vzaty v úvahu i (zřejmě vysoké) zásoby zmíněných nevydaných státovek a nakonec skutečně padlo rozhodnutí o jejich využití, by? jen na krátkou dobu.
Obě státovky však zněly na koruny československé a nesly název již neexistujícího státního útvaru, Republiky československé. Vcelku logicky bylo proto rozhodnuto o jejich dodatečném označení. Jako nejpřijatelnější způsob označení takto nízkých nominálních hodnot byl zvolen přetisk, provedený za daných okolností nejvýhodnější technikou, tiskem s výšky.
U obou státovek existují dva typy (či dvě varianty) přetisku, tzv. přetisk ruční a přetisk strojový. Ruční přetisk, vlastně ruční flexografie (gumotisk), je otiskem k tomu účelu vyrobeného resp. vyrobených (nebo? bylo více kusů) gumotypů (razítek). Ruční přetištění prováděli někdy na přelomu let 1939 a 1940 úředníci Národní banky pro Čechy a Moravu (dále jen „NBČM“) a najaté pomocné síly, zejména studenti-brigádníci. Ruční přetištění bylo u některých státovek opomenuto, a to jak neúmyslně (nedbalost, nepozornost, „slepení“ dvou kusů při odkládání), tak i úmyslně, z vlasteneckých pohnutek. Do peněžního oběhu tak bylo neoficiálně uvedeno menší množství nepřetištěných exemplářů, tedy vlastně de facto nevydaných státovek po 1 a 5 Kč vzoru 1938, ale de iure nikoliv bezvadných státovek po 1 a 5 K vzoru 1938/1940, tedy vlastně výrobních zmetků, chybotisků.

OBR 5-8
Strojový přetisk provedla v samostatné tiskové operaci knihtiskem z kovových tiskových desek (štočků) zřejmě Tiskárna bankovek NBČM v Praze . Autorovi není přitom známo, zda byl strojový přetisk proveden na exempláře ze zásob NBČM (tedy rozřezané) nebo na nerozřezané archy, tedy vlastně výrobně nedokončené a nevyexpedované státovky z výrobního procesu tiskárny. Obě možnosti jsou reálné. Každému z těchto postupů by pak zřejmě odpovídala použitá technologie. Zatímco v prvním případě by muselo být zřejmě použito jednoúčelových nebo alespoň přizpůsobených tiskařských zařízení, v druhém případě by mohlo být využito standardní tiskařské vybavení. Teoreticky není vyloučen ani dotisk nevydaných státovek za účelem přetištění celých archů. I tento postup má svou logiku a analogii v jiné době, nebo? tisk nové emise vyžaduje podstatně delší přípravu než dotisk z hotových tiskových desek nebo alespoň hotových tiskových podkladů. To vše jsou ovšem jen spekulace. Nejvíce pravděpodobný je tisk na rozřezané exempláře ze zásob bývalé Národní banky československé. Podle Šustka byla totiž značná část nevydaných státovek uskladněna na Slovensku a NBČM je (pravděpodobně od Slovenské národní banky) odkoupila za cenu sběrového papíru. Přesto však na Slovensku zůstaly velké zásoby, ničené v polovině čtyřicátých let. Není vyloučeno, že většina nepřetištěných exemplářů v bezvadném stavu, nacházejících se dnes ve sbírkách notafilistů, pochází právě z těchto zásob a nikoliv z protektorátního peněžního oběhu, kam se dostaly omylem.

OBR 9-14
Nepoužité varianty přetisků, dochované v různých sbírkách na pětikorunových státovkách (předpokládejme, že byly uvažovány i na korunové státovky), svědčí o tom, že podoba přetisku nebyla od začátku přípravy konečná. Existují nejméně tři nepoužité varianty ručního přetisku a nejméně jedna nepoužitá varianta návrhu, snad pro ruční i strojový přetisk. Všechny zde publikované exempláře s nepoužitými variantami přetisku zřejmě pocházejí z bývalého majetku NBČM, ministerstva financí a Tiskárny bankovek NBČM. Všechny autorovi dosud známé nepoužité varianty jsou na státovkách po 5 K vzoru 1938/1940 (vlastně 5 Kč vzoru 1938) série A035.
Tři nepoužité varianty (Moravec N 37, N 38 a N 39) jsou otisky razítek a připomínají tak ruční přetisk. Zatímco jeden kruhový otisk (N 37) je obdobou realizované varianty, další dvě (N 38 a N 39) jsou otisky razítek s texty v řádcích resp. „němými“ otisky pouze k zakrytí původního textu (N 37). Jedna z variant (N 39) je snad dokonce otiskem běžného úředního razítka, používaného i k jiným účelům. Čtvrtá nepoužitá varianta (N 40) není vlastně vzorovým nátiskem či tiskovou zkouškou, ale návrhem (snad pro ruční i strojový přetisk), nebo? se jedná o ruční kresbu černou tuší na nevydané státovce, ačkoliv na první pohled připomíná spíše nepoužitou variantu strojového přetisku. S ohledem na přesnost, s jakou byl návrh nakreslen, lze jeho původ hledat nejspíše v ateliéru Tiskárny bankovek NBČM.
Dvě nepoužité varianty (N 37 a N 39) mají oboustranné řešení (úplné nebo částečné překrytí jak názvu peněžní jednotky na líci, tak i názvu státu a názvu peněžní jednotky na rubu) a další dvě nepoužité varianty (N 38 a N 40) řešení jednostranné (přetištění pouze na líci). Při konečném rozhodnutí byla dána přednost jednostrannému řešení přetisku, zřejmě z důvodů technických (potřeba menšího množství gumotypů a štočků), provozních (rychlejší odkládání ručně přetištěných státovek a jediný průchod tiskovým strojem, tudíž přibližně poloviční doba tisku), personálních (nižší potřeba lidské síly zejména u ručního přetištění) a v konečném důsledku tedy z důvodu nižší cenové náročnosti akce.

OBR 15-18
Číslo N 37
Platidlo 5 K b.l. (1938/1940)
Citace Bajer 29
Účel vzorový nátisk ? přetisku
Pramen soukromá sbírka 1, Praha

Popis rozdílů:
vydané platidlo
na líci dvojitý kruh o průměru 38-40 mm (ruční přetisk) resp. 40 mm (strojový přetisk) rozdělený vodorovnou linkou, nad linkou opis a nápis Protektorat / Böhmen / und Mähren, pod linkou nápis a opis Protektorát / Čechy a Morava, sedm / tři čtvercové dekory, barva fialová, šedofialová, šedá, šedočerná až černá v různých odstínech, gumotisk (ruční přetisk) resp. barva černá, knihtisk (strojový přetisk) rub bez přetisku
odchylný tisk
na líci kruh o průměru cca 40 mm rozdělený vodorovnou linkou, nad linkou opis a nápis Protektorat / Böhmen / und Mähren, pod linkou nápis a opis Protektorát / Čechy a Morava, tři nestejně dlouhé vodorovné linky, barva černá, gumotisk na rubu „němé“ přetisky, obdélník cca 44x5 mm zakrývající text REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ, obdélník cca 45x5 mm zakrývající text PÄ? KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH a obdélník cca 36x5 mm zakrývající text ПЯТЪ Kč - FÜNF Kč - ÖT Kč, barva černá, gumotisk
číslo, zvláštnosti exempláře
A035

OBR 19-22
Číslo N 38
Platidlo 5 K b.l. (1938/1940)
Citace Bajer 29
Účel vzorový nátisk ? přetisku
Pramen soukromá sbírka 1, Praha,soukromá sbírka 2, Praha
Popis rozdílů
vydané platidlo
na líci dvojitý kruh o průměru 38-40 mm (ruční přetisk) resp. 40 mm (strojový přetisk) rozdělený vodorovnou linkou, nad linkou opis a nápis Protektorat / Böhmen / und Mähren, pod linkou nápis a opis Protektorát / Čechy a Morava, sedm / tři čtvercové dekory, barva fialová, šedofialová, šedá, šedočerná až černá v různých odstínech, gumotisk (ruční přetisk) resp. barva černá, knihtisk (strojový přetisk)
odchylný tisk
na líci nápis nahoře Protektorat / Böhmen und Mähren cca 54x13 mm, dole PROTEKTORÁT / ČECHY A MORAVA cca 43x8 mm , barva fialová, gumotisk
číslo, zvláštnosti exempláře
A035

OBR 23-27
Číslo N 39
Platidlo 5 K b.l. (1938/1940)
Citace Bajer 29
Účel vzorový nátisk ? přetisku
Pramen soukromá sbírka 1, Praha
Popis rozdílů
vydané platidlo
na líci dvojitý kruh o průměru 38-40 mm (ruční přetisk) resp. 40 mm (strojový přetisk) rozdělený vodorovnou linkou, nad linkou opis a nápis Protektorat / Böhmen / und Mähren, pod linkou nápis a opis Protektorát / Čechy a Morava, sedm / tři čtvercové dekory, barva fialová, šedofialová, šedá, šedočerná až černá v různých odstínech, gumotisk (ruční přetisk) resp. barva černá, knihtisk (strojový přetisk) rub bez přetisku
odchylný tisk
na líci nápis NÁRODNÍ BANKA PRO ČECHY A MORAVU V PRAZE / TISKÁRNA BANKOVEK cca 64x8 mm, barva fialová, gumotisk na rubu nápis nahoře Protektorat / Böhmen und Mähren cca 54x13 mm, dole PROTEKTORÁT / ČECHY A MORAVA cca 43x8 mm, barva fialová, gumotisk
číslo, zvláštnosti exempláře
A035

OBR 28-30
Číslo N 40
Platidlo 5 K b.l. (1938/1940)
Citace Bajer 29
Účel návrh přetisku
Pramen soukromá sbírka 1, Praha
Popis rozdílů
vydané platidlo
na líci dvojitý kruh o průměru 38-40 mm (ruční přetisk) resp. 40 mm (strojový přetisk) rozdělený vodorovnou linkou, nad linkou opis a nápis Protektorat / Böhmen / und Mähren, pod linkou nápis a opis Protektorát / Čechy a Morava, sedm / tři čtvercové dekory, barva fialová, šedofialová, šedá, šedočerná až černá v různých odstínech, gumotisk (ruční přetisk) resp. barva černá, knihtisk (strojový přetisk)
odchylný tisk
na líci kruh o průměru cca 40 mm rozdělený vodorovnou linkou, nad linkou opis a nápis Protektorat / Böhmen / und Mähren, pod linkou nápis a opis Protektorát / Čechy a Morava, dekorační ornament, barva černá, ruční kresba tuší
číslo, zvláštnosti exempláře
A035
Obrázky:

- 1 - - 2 - - 3 -
- 4 - - 5 - - 6 -
- 7 - - 8 - - 9 -
- 10 - - 11 - - 12 -
- 13 - - 14 - - 15 -
- 16 - - 17 - - 18 -
- 19 - - 20 - - 21 -
- 22 - - 23 - - 24 -
- 25 - - 26 - - 27 -
- 28 - - 29 - - 30 -