HRADČANY na celistvostech tak trochu jinak

-->

MERKUR 2/2001 - Autor: Jiří Škaloud

V minulém roce bylo v časopise Filatelie zahájeno uveřejňování seriálu na pokračování nazvaného „Frankatury československých listovních zásilek v letech 1918–1939“. V druhé části seriálu se autoři věnují existujícím, případně možným jednoznámkovým a násobným frankaturám u výplatních známek Hradčan ve všech čtyřech tarifních obdobích, ve kterých se s těmito známkami můžeme setkat. Jednoznámkové a násobné frankatury rozhodně patří mezi ty nejoblíbenější a nejvíce hledané, nicméně tvoří jen část existujících celistvostí a u některých hodnot Hradčan, jak sami autoři konstatují, vzhledem k výši jednotlivých tarifních poplatků nemohly vůbec vzniknout.
Všechny ostatní frankatury, které vznikly kombinací různých hodnot známek jedné emise, jsou rozdělovány pro sběratelské účely na tzv. dvou, tří či vícebarevné frankatury. Samostatnou skupinu pak tvoří frankatury smíšené se známkami jiných platných emisí.
V několikaletém období, ve kterém se věnuji mimo jiné sbírání hradčanských celistvostí, jsem si vymezil ještě jednu skupinu celistvostí, o které se žádná odborná literatura podrobněji nezmiňuje, kterou však považuji za velmi zajímavou a o které jsou následující řádky. Jsou to celistvosti, které pracovně označuji jako skládané. Co považuji za celistvost se skládanou frankaturou? Jedná se o celistvost, na které je úhrada poštovních poplatků provedena kombinací známek (skladbou) výhradně těch hodnot, které vyjadřují příslušnou část poštovního tarifu. Každá jednotlivá známka na celistvosti vyjadřuje hodnotou určité stanovené části poštovního tarifu. Např. poštovné za dopis do 20 g zaslaný
doporučeně v I. tarifním období bylo složeno z částky 20 h za dopis do 20 g a příplatku 25 h za doručné, celkem tedy 45 haléřů. Skládaná frankatura je tvořena pouze kombinací známek 20 h + 25 h. Jako jiný příklad může pro názornost sloužit poštovné za spěšný doporučený dopis do 40 g ve II. tarifním období. Poštovné bylo složeno z částky 25 h za dopis do 20 g + 5 h příplatek za hmotnost + 50 h za doručné
+ 60 h příplatek za spěšné zacházení. Celkem činilo poštovné 140 h. Takováto celistvost se skládanou frankaturou musí obsahovat kombinaci 4 známek hodnot 25 h + 5 h + 50 h + 60 h.
V každém tarifním období a u každého druhu listovních zásilek existuje několik možných kombinací, které odpovídají charakterem skládaným franka-
turám. Vždy? i běžné poštovné za dopis o hmotnosti do 40 g v kterémkoliv období se skládá z částky za dopis do 20 g a příplatku za hmotnost nad 20 g. Pokud bylo poštovné uhrazeno známkou odpovídající svou nominální hodnotou výplatnému za dopis do 20 g a známkou ve výši příplatku za hmotnost, pak se jedná o skládanou frankaturu.
Na přiložených obrázcích je ukázka několika základních skládaných frankatur hradčanských známek na dopisech a pohlednicích (dopisnicích).
Zajímavá situace existuje u zásilek do ciziny v I., II. a III. tarifním období, ve kterých je příplatek za doporučenou zásilku ve stejné výši jako poplatek za dopis základní hmotnosti. Poštovné za doporučený dopis v I. období činilo 25 h za dopis do 20 g a 25 h za doručné. Skládaná frankatura má podobu 25 h + 25 h. Vzhledem k existenci pouze jediné výplatní známky této hodnoty, pomineme-li platnost známek souběžných, měla skládaná frankatura vlastně podobu násobné frankatury tvořené dvojicí známek 25 h. Obdobně ve II. a III. tarifním období, kdy uvedené poštovní sazby byly shodné, poštovné za doporučený dopis bylo složeno z částky 50 h za dopis do 20 g a příplatku 50 h za doručné. Skládaná frankatura má podobu 50 h + 50 h. V případě použití dvou známek III. kresby, nebo dvou známek V. kresby, se opět jedná současně o násobnou frankaturu (obr. 9). Skládaná frankatura v klasické podobě by měla podobu 50 h III. kresby + 50 h V. kresby. Tuto kombinaci však ve své sbírce nemám.
Ve IV. tarifním období jak u doporučených dopisů v tuzemsku, tak i doporučených dopisů do ciziny nemohla za použití hradčanských známek skládaná frankatura vzniknout. Příplatek za doporučenou zásilku byl stanoven v hodnotě 125 h a takováto hodnota u Hradčan neexistuje. U smíšených frankatur však za použití známky 125 h TGM vznikly skládané frankatury i v tomto období.
Sbírání skládaných frankatur není samozřejmě omezeno pouze na známky s motivem Hradčan a není omezeno pouze na první čtyři tarifní období. Na důkaz tohoto tvrzení je na obrázku č. 10 vyobrazena pohlednice (dopisnice) z V. období poslaná Poste restante, která je vyplacena v souladu se shora uvedenými pravidly. Poštovné ve výši 50 h bylo uhrazeno jednou známkou OR a zvláštní příplatek ve výši 30 h za uložení Poste restante byl uhrazen příjemcem doplatním provizoriem 30/3 h Doplatit.
Z obsahu článku je zřejmé, že sbírání celistvostí (nejen hradčanských) skýtá řadu možností jak celistvosti sbírat, třídit, ale i hodnotit. Co se týče hodnocení celistvostí se skládanými frankaturami, pak lze obecně říci, že skládané frankatury tvořené pouze dvěma známkami se vyskytují relativně běžně. Skládané frankatury tvořené třemi známkami jsou vzácné a čtyřznámkové skládané frankatury se vyskytují zcela ojediněle. Skládanou frankaturu o pěti a více známkách jsem dosud neviděl. Jiří Škaloud


Obr. 1 Doporučený firemní dopis odeslaný z Plzně do Prahy dne 15. 4. 1919 (I.TO). Skládaná frankarura je tvořena 20 h za dopis do 20 g + 25 h R-příplatek. Znárodněné rakouské můstkové razítko a rakouská R-nálepka.
Obr. 2 Hmotnější firemní dopis odeslaný z Ústí nad Labem 21. IV. 1919 (I.TO). Skládaná frankarura je tvořena 20 h za dopis do 20 g + 5 h příplatek za hmotnost nad 20 g.
Obr. 3 Doporučený dopis odeslaný z Kaplice do Prahy dne 10. VI. 1919 (II.TO). Skládaná frankarura je tvořena 25 h za dopis do 20 g + 50 h R-příplatek. Rakouské dvoukruhové razítko a CS R-nálepka. K úhradě použity známky č. 10 + 15.
Obr. 4 Doporučený soukromý dopis odeslaný z Brna 2 do Prahy dne 11. V. 1920 (III.TO). Skládaná frankarura je tvořena 30 h za dopis do 20 g + 50 h R-příplatek. Znárodněné rakouské můstkové razítko a R-nálepka CS 3. K úhradě použity známky č. 12 + 15.
Obr. 5 Spěšný dopis odeslaný z Moravské Ostravy do Vídně dne 6. VIII. 1919 (II.TO). Použita tuzemská sazba do tzv. blízké ciziny, skládaná frankarura je tvořena 25 h za dopis do 20 g + 60 h Ex-příplatek. Znárodněné rakouské můstkové razítko. K úhradě použity známky č. 10 + 17.
Obr. 6 Firemní doporučený dopis do tzv. blízké ciziny, podací razítko Kelčany (do Vídně) 16. VII. 1919 (II.TO). Použita tuzemská sazba, skládaná frankarura je tvořena 25 h za dopis do 20 g + 50 h R-příplatek. Znárodněné rakouské můstkové razítko a rakouská R-nálepka. K úhradě použity známky č. 10 + 15.
Obr. 7 Spěšná dopisnice (pohlednice) odeslaná z České Třebové do Brna dne 15. I. 1920 (II.TO). Skládaná frankatura je tvořena 15 h za dopisnici + 60 h příplatek za spěšné zacházení. Znárodněné rakouské můstkové razítko. K úhradě použity známky č. 7 F + 17.
Obr. 8 Doporučená dopisnice (pohlednice) z Kladna do Mšena u Mělníka z 29. VIII. 1919 (II.TO). Skládaná frankarura je tvořena 15 h za dopisnici + 50 h R-příplatek. Rakouské můstkové razítko a rakouská R-nálepka. K úhradě použity známky č. 7 A +15.
Obr. 9 Úřední obálka použita na doporučený dopis do ciziny odeslaný z Prahy 1 do Polska dne 10.IV.20 (III.TO). Cenzurní razítko a na zadní straně příchozí razítko Gask, 21.4.20. Skládaná frankatura je tvořena 50 h za dopis do 20 g + 50 h R-příplatek. K úhradě poštovného použity dvě známky č. 16. Skládaná frankatura je v daném případě i frankaturou násobnou.
Obr. 10 Pohlednice zaslaná na adresu Poste restante v V.TO z Olomouce do Prahy (22.VIII.1924). Poštovní tarif tvořen 50 h za dopisnici + 30 h příplatek Poste restante. Výplatné 50 h uhrazeno při podání známkou 50 h OR zelená. Poplatek za uložení zásilky uhrazen příjemcem doplatní známkou (provizoriem) 30/3 h.
Obrázky: