Zajímavost

-->

MERKUR 2/2000 - Autor: JK

Do filatelistických rukou se dostala tato zajímavost – celistvost adresovaná na Josefa Rösslera (Ořovského), známou osobnost. Text na celistvosti je velice zajímavý (citujeme doslova):

“Kr. Vinohrady, dne 19.9.1919. Velevážený pane ! Děkuji Vám srdečně za Váš milý dopis. Kdyby bylo libo v pondělí odpoledne o 4 hod. mne navštíviti, připravil bych pro Vás leccos pěkného. Kdybyste mohl mi přinésti nějaké skauty bez i s přetiskem, nějaké chybné tisky, zadní obtisky, dvojité tisky ap., dále 10 K Vaši II. vydání, a cokoli jiného z Vašich tisků, uherské přetisky apod., byl bych velice rád ! Bude dobře, když si také promluvíme o příšerné situaci filatelistické a uradíme se, co podniknouti, abychom nebyli ve světě úplně diskreditováni. Těším se na Vaši návštěvu velice a jsem Vám vždy zcela oddaný Lešetický” (podpis).
Toto sdělení není třeba komentovat. Lze jen konstatovat, že vztahy mezi tehdejším vedoucím pracovníkem poštovního regálu Jaroslavem Lešetickým a dr. Rösslerem – Ořovským byly velmi přátelské, ale také obchodní.

J.K.Obrázky: