Obsah

-->

MERKUR 1/2019

Z OBSAHU

 • (1) Nové poznatky v typológii známok 3kr čierna 1858 – Buldoggenkopf
 • (5) Prestige Philately Club Prague
 • (6) Hradčany 300h – tlač a poštové použitie
 • (9) Jaroslav Lešetický
 • (11) Rozhovor s Davidem Kopřivou
 • (14) Světová filatelistická výstava Thailand 2018
 • (18) Indické státy – Náwánágar
 • (21) Jericho a Palestinian Authority
 • (I.) Zemřel Ludvík Pytlíček
 • (III.) Monografie Hirsch-Franěk z roku 1958 – pokračování

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Neue Erkenntnisse zur Typologie der Marken 3Kr schwarz 1958 - Buldoggenkopf
 • (5) Prestige Philately Club Prague
 • (6) Hradschin 300h - Druck und Postalische Verwendung
 • (9) Jaroslav Lešetický
 • (11) Gespräch mit David Kopřiva
 • (14) Philatelistische Weltausstellung Thailand 2018
 • (18) Indische Staaten - Nawanagar
 • (21) Jericho und die Palästinensische Autonomiebehörde
 • (I.) Ludvík Pytlíček gestorben
 • (III.) Monographie Hirsch-Franěk 1958 - Fortsetzung

 

FROM THE CONTENTS

 • (1) New knowledge about the typology of 3Kr stamps black 1958 - Buldoggenkopf
 • (5) Prestige Philately Club Prague
 • (6) Hradčany 300h - Print and Postal Use
 • (9) Jaroslav Lešetický
 • (11) Interview with David Kopřiva
 • (14) World Stamp Exhibition Thailand 2018
 • (18) Indian States – Nawanagar
 • (21) Jericho and the Palestinian Authority
 • (I.) Ludvík Pytlíček deceased
 • (III.) Monograph Hirsch-Franěk 1958 - continued