Obsah časopisu

-->

MERKUR 1/2011 - Autor: -mr-

Z obsahu

Problematický emisní rok 2010 známek ČR    1
Rakousko-Uhersko a Evropa po válce 1914-18 (VII. část)    2
Rytiny známek „Zimní hry“ a 1Kč „TGM“ K. Seizingera    5
Kamila Štanclová – Kállayová     6
Radana Podzemná – Hamsíková    7
Český šlechtický kříž a Řád bílého lva    11
Jindřich Kostrba – zakladatel čs. vojenského letectví    12
Kapitán James Cook (II. část)    16
Katastrofická pošta společnosti „Imperial Airways“    18
Gilošírky pražské cedulové tiskárny (II. část)    22
Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XIV. část)    26


Aus dem Inhalt

Das problematische tschechische Briefmarkenjahr 2010     1
Österreich-Ungarn und Europa nach dem Krieg 1914-18 (Teil VII)     2
Seizingers Stiche der Marken „Winterspiele“ und 1 Kč „TGM“    5
Kamila Štanclová – Kállayová     6
Radana Podzemná – Hamsíková    7
Das Böhmische Adelskreuz und der Orden des Weißen Löwen     11
Jindřich Kostrba – der Gründer des tschechosl. Militär-Flugwesens.    12
Kapitän James Cook (Teil II)     16
Katastrophenpost der „Imperial Airways“     18
Guillochiermaschinen der Druckerei der Zentralbank in Prag (Teil II)     22
Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ehem. ČSR (Teil XIV)     26


From the contents

The problematic Czech stamp year 2010     1
Austria-Hungary and Europe after the War 1914-18 (Part VII)     2
Seizinger´s engravings of the stamps „Winter Games” and 1 Kč „TGM“     5
Kamila Štanclová – Kállayová    6
Radana Podzemná - Hamsíková     7
The Bohemian Nobles Cross and the Order of the White Lion     11
Jindřich Kostrba - the founder of the Czechoslovak Military aviation    12
Captain James Cook (Part II)     16
Crash mail of the „Imperial Airways” company    18
Guilloching machines of the Central Bank in Prague (Part II)     22
Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (Part XIV)     26