Obsah časopisu

-->

MERKUR 1/2010

Z obsahu

•Úvodem k jubilejnímu 15. ročníku MR................................1
•Novinové kolkové známky (III. část)..................................2
•Rakousko – Uhersko a Evropa po I. světové válce (I. část)....5
•90 let od vydání emise TGM 1920 (I. část).........................8
•Česká známková tvorba v roce 2009...............................10
•Archový materiál emise „Rimavská Sobota“ z r. 1945   (I. část)..12
•Přetisková vada II. leteckého vydání ČSR I.....................15
•Letecká linka SCADTA do Ecuadoru...............................16
•Gilbertovy ostrovy...........................................................20
•Ústřední kurýrní pošta v NDR (XV. část).....................24
•Hrady a zámky na známkách z území ČSR (VIII. část)....26

Aus dem Inhalt

•Zur Einleitung ins 15. Jahr der Merkur-Revue....................1
•Zeitungsstempelmarken (Teil III).....................................2
•Österreich-Ungarn und Europa nach dem 1. Weltkrieg (Teil I) ....5
•90 Jahre der Ausgabe TGM 1920 (Teil I) ............................8
•Die tschechischen Briefmarken des Jahres 2009...........10
•Druckbogen der Ausgabe „Rimavská Sobota“ 1945 (Teil I) ...12
•Überdruckfehler auf der II. Flugpost-Ausgabe.................15
•Die SCADTA-Fluglinie nach Ecuador..............................16
•Die Gilbert-Inseln ............................................................20
•Zentraler Kurierdienst der DDR (Teil XV) ......................24
•Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (Teil VIII).26From the contents

•Introduction to the 15th year of Merkur-Revue................1
•Newspaper fiscal stamps (Part III).................................2
•Austria-Hungary and Europe after World War I (Part I) .....5
•90 years of the TGM 1920 issue (Part I) .........................8
•Czech stamps of the year 2009....................................10
•Panes of the „Rimavská Sobota“ 1945 issue (Part I) .....12
•Overprint error on the II. Airmail Issue.........................15
•The SCADTA airline to Ecuador....................................16
•The Gilbert Islands........................................................20
•The „Zentraler Kurierdienst“ courier mail in the GDR (Part XV) ....24
•Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (Part VIII).26