SČF na nové adrese

-->

MERKUR 1/2003 - Autor: -red -

Svaz filatelistů neměl po roce 1989 - pokud jde o sídlo - zrovna velké štěstí a za 13 let prošel několikerým stěhováním. Nejprve obýval tmavé, úzké místnosti v restituovaném domě v Celetné ulici, od roku 1993 zcela nevyhovující a dokonce hygienicky závadné prostory v Seifertově ulici, tři roky na to získal téměř totéž o pár ulic dál v Příběnické, kde byl ovšem nájem limitován 31. prosincem 2002. A tak bylo třeba začít hledat znovu.

Možností bylo několik, ale když přišla nabídka od České pošty do krásného místa v Holečkově ulici vysoko nad Prahou, bylo jasné, že je bezkonkurenční. Jde o bývalý klášter sv. gabriela postavený v neorománském stylu; až se člověku skoro nechce věřit, že sem může smrtelník jen tak vkročit a vyřizovat své světské záležitosti. Stavba je to romantická zvnějšku i uvnitř, prostorná, trochu tajuplná, ale svou mohutností zároveň svým způsobem vlídná. Za silnými zdmi sídlí nejen Česká pošta se svou pobočkou Praha 190, která zpracovává zásilky z celého středočeského kraje, ale také třeba depozitáře Poštovního muzea a nejrůznější další firmy.

SČF zde obývá tři tiché, světlé místnosti s výhledem na svahy Kinského sadů a na velkou školu pro sluchově postižené děti. Kdo navštěvoval poslední sídlo Svazu na Žižkově, je potěšen už lepší dosažitelností (pár minut autobusem č. 176 z Karlova náměstí nebo náměstí Kinských, resp. pěšky z Újezda či Arbesova náměstí) a cítí se lépe i uvnitř, protože místnosti jsou prostornější - zejména posezení v knihovně je nepochybně mnohem komfortnější. Z hlediska zaměstnanců Svazu není zanedbatelné ani kvalitní sociální zázemí, které - málo platné - každý na svém pracovišti vítá, a také pohodlné stravování v nedaleké budově firmy Naxos.

Další výhodou je úklid, který zajiš?uje Správa budov, dále pak dostatek parkovacích míst přímo v areálu, což ocení motorizovaní návštěvníci Svazu, kteří mají jistě v živé paměti doslova hororové podmínky v Příběnické a Seifertově ulici. Optimistická je i možnost přistěhovat tiskárnu SČF z Podolí, což by znamenalo významnou úsporu nejen času, ale i prostředků při přípravě Zpravodaje.

Stěhování se uskutečnilo v prosinci loňského roku. Taková věc je ovšem vždycky „pohroma“. Vidina lepšího bydla sice všem zlepšovala náladu, ale jinak se potvrdilo staré úsloví, že lepší je vyhořet... Času na balení bylo málo (pouhé dva dny de facto za běžného provozu), lidí zrovna tak (kromě stálého čtyřčlenného osazenstva Svazu v čele s panem Malečkem se zapojilo jen několik málo dobrovolníků), zato naplněných těžkých krabic bylo požehnaně (cca 250). Naštěstí akce probíhala v režii už dříve vyzkoušené firmy Balík, jejíž silní muži se jen tak něčeho nezalekli. A jestliže tedy pracovníci SČF ještě 17. prosince zvedali při balení telefony a prodávali příspěvkové známky členům, kteří nic netušíce přijeli třeba až z Kladna nebo dokonce z Olomouce, o dva dny později už při vybalování obsluhovali první zvídavé návštěvníky na novém pracovišti. Dík pomoci a obětavosti pana Štekrta (předsedy KF 00-06), tiskaře pana Tomana, dr. Strnada, pana Štědrého a pana Herzána byly rychle provedeny nezbytné úpravy a montáž nábytku, takže běžný provoz začal velmi brzy, je připravena klubovna a odborné společnosti mohou přemístit své mini-sekretariáty do vlastních skříněk.

-red -

Kontakty NA NOVÉ SÍDLO SČF:
Adresa: Holečkova 10, 225 07 Praha 5 - Smíchov
tel./fax: 222 541 395
e-mail: scf@iol.cz
Jar. Králková: 222 720 790
Marie Izsová: 257 012 642 Jar. Maleček: 257 012 606
Jan Mikulčák: 257 012 608Obrázky: