Nálezy vzácných typů u známky 24 Kč / 500 h I. letecké emise

-->

MERKUR 1/2003 - Autor: Jan Karásek

Uplynulo jen několik týdnů od zveřejnění nálezu letecké známky 24 Kč / 500 h hnědé Hz 13 3/4: 13 1/2 s I. typem spirály (viz Merkur 6/2002) a byl předložen již druhý exemplář téže známky. Shodou okolností jde rovněž o známku z 35. ZP z 2. TD. K úplnosti ještě stále zbývá nalézt tentýž I. spirálový typ na 32. ZP.
Josef Oliva, sběratel a vystavovatel čs. leteckých známek, pak předložil k atestaci vynikající nález II. příčkového typu na letecké známce 24 Kč / 500 h hnědé, nezoubkované, s převráceným přetiskem. Po přesné identifikaci můžeme konstatovat, že jde o známku z 15. ZP 2. tiskové desky. Bohužel není známo, kolik exemplářů se dochovalo mezi sběrateli. Vzhledem k tomu, že tiskových archů s převráceným přetiskem u této hodnoty bylo nejspíš jen několik, jde patrně o nález zcela ojedinělý. V mé znalecké praxi jsem se alespoň s takovou známkou setkal poprvé.
Těsně před redakční uzávěrkou Merkur-Revue 1/2003 byla známým sběratelem a vystavovatelem Ludvíkem pytlíčkem ze Semil předložena letecká známka 24 Kč / 500 h hnědá, nezoubkovaná, s převráceným přetiskem, která má tzv. rámečkový typ. Tento exemplář pochází z 1. tiskové desky a 93. ZP a je luxusní kvality. Známka byla nalezena mezi zdánlivě nevýznamnými dubletami. Vzhledem k tomu, že jde o známku s převráceným přetiskem a navíc pouze na jednom známkovém poli přetiskové desky (93. ZP), je pravděpodobnost dalšího podobného nálezu velmi malá, by? ji nelze pochopitelně vyloučit. Stanovení ceny výše popsaných známek a typů je (do doby než se objeví na trhu) obtížné; bude však nejspíš srovnatelná s jinými obdobně vzácnými známkami se stejnými typy. Sběratelům lze zatím jen popřát štěstí při dalších objevech.

Jan KarásekObrázky: