Osvobozená republika - padělání zkusmých tisků

-->

MERKUR 1/2000 - Autor: Jan Karásek, A.I.E.P.

Známý sběratel a vystavovatel Jiří Stupka ze Železné Rudy v nedávné době předložil k nahlédnutí tři exempláře zkusmých tisků hodnoty 150 h v barvě zelené a rumělkově červené. Tyto zkusmé tisky jsou celkovými padělky na papíru bez lepu, zhotovené novou reprodukční technikou. Při mírném zvětšení jsou vidět některé tiskové nedokonalosti a menší řada odchylek, které zákonitě vznikly při reprodukci. Sběratele - specialisty na tuto skutečnost upozorňujeme.

Obrázky: